easyfairs

HögforsGST

HögforsGST

G:09

35246 Växjö
Sweden

HögforsGST – ett av Nordens största företag inom värmeteknisk utrustning och är sedan 2007 en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Vi kan ta helhetsgrepp i alla typer av projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering. Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö. Ofta handlar det om långt driven förenkling. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden. Under 2015 utsågs vi till Superföretag av tidningen Veckans Affärer

Produkter