easyfairs

Service Works Global Nordic AB

Service Works Global Nordic AB

F:16

632 20 Eskilstuna
Sweden
www.swg.com/se

• Service Works Global ägs till 100% av Addnode Group, en av Europas ledande leverantörer av programvara och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. Addnode Group sysselsätter 1300 anställda i Europa, Indien och USA. Bolaget har en nettoomsättning på 250 miljoner euro och är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.
• Service Works Global Nordic (SWG) – tidigare Symetri FM – är och har varit nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i över 20 år.
Under dessa år har vi etablerat hundratals framgångsrika partnerskap med uppdragsgivare och skaffat oss omfattande och djup kunskap om den nordiska fastighetsbranschen.
• Vi erbjuder expertis och systemstöd för informationshantering under en fastighets hela livscykel som förbättrar kommunikation, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet.
• Våra experter och systemstöd hjälper fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda data på ett optimalt sätt. Våra lösningar bygger på förståelse kring våra uppdragsgivares processer vid datahantering och bearbetning av information liksom möjligheterna det innebär för utveckling av den dagliga driften. Vi kallar det kring Building Lifecycle Management (BLM).
• Med vårt totalerbjudande, SWG Efficient Facility – som innebär såväl tjänstepaket som systemlösningar för både fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice – får fastighetsägare och FM-företag en effektiv och affärsmässig lösning. En lösning där all fastighetsrelaterad information från projektering, byggnation till drift & förvaltning och arbetsplatsservice samlas i ett integrerat flöde och presenteras i överskådliga dashboards, 2D- och 3D-modeller och mobila gränssnitt. Detta är en stor fördel för alla som behöver tillgång till information, inte minst de som utför arbetet som t ex lokalvårade, drifttekniker, hyresadministratörer och byggprojektledare, för att snabbt kunna leverera den service som hyresgästen efterfrågar.
• Våra kunder: Vi arbetar med marknadens mest krävande organisationer och företag som med våra systemstöd och tjänster kan få en anpassad lösning, utifrån förutsättningar och behov, oavsett var verksamheten befinner sig i utvecklingen.
• En del av: Service Works Global Nordic är en del av organisationen • Service Works Global (SWG), ett globalt företag med mer än 120 medarbetare och över 20 års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar. SWG designar, utvecklar, implementerar och erbjuder support på sin egen programvara till mer än 1000 kundplatser världen över och har mycket goda kunskaper kring hur man maximerar potentialen i en fastighet. Varje år investerar vi över 60 000 timmar i produktforskning och utveckling.
• Branschledande: Service Works Global Nordic är medlemmar och verkar aktivt i viktiga branschorganisationer såsom BIM Alliance, CMB – Center for Management of the Built environment (Chalmers), Smart Built Environment och BIM-nätverket.

Produkter

Produktnyheter

 • Tänk om...

  ...man kunde samla all information från projektering, byggnation till drift & förvaltning och arbetsplatsservice i ett integrerat flöde och presentera det i överskådliga dashboards, 2D- och 3D-modeller och mobila gränssnitt.
  I filmen ser du hur Symetri Efficient Facility får fastigheter och verksamheter att fungera optimalt under hela livscykeln. https://youtu.be/bp1f1Gwzwy0?list=PLXil9RZ588n5uPQwhui7x4pJTu-pk9GsE

  https://youtu.be/bp1f1Gwzwy0?list=PLXil9RZ588n5uPQ...

 • Gör byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet

  Behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation ökar ständigt.

  Många fastighets- och serviceföretag strävar idag efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att kunna göra detta måste man börja med att digitalisera sin byggnadsinformation och få kontroll på sina utrymmen dess egenskaper eftersom de nästan alltid utgör basen i företagets processer.

  Ladda ner vår guide kring digitalisering och BIM som steg för steg visar hur man går tillväga för att digitalisera sina utrymmen liksom att få full koll på och tillgängliggöra all byggnadsinformation.

  http://info.symetri.com/guide-till-hur-byggnadsinf...

 • Säkra interna rutiner och ett enhetligt ritningsarkiv tillgängliggör tillgången till ritningar i organisationen så att alla får koll på ytor och utrymmen.

  Bristfällig kontroll på utrymmen och sitt analoga och digitala ritningsarkiv plus bristfälliga rutiner för överlämning mellan projekt och förvaltning hos Signalisten, Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse som äger mer än 3900 lägenheter och nästan 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna, gjorde att man kunde identifiera ett flertal förbättringsmöjligheter för att kunna arbeta mer effektivt.

  Bildkälla: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

  http://fm.symetri.se/referenser/signalisten/

 • Region Östergötland framtidssäkrar sitt ritningsarkiv ur ett livscykelperspektiv

  Genom att ta steget från ett gammalt grafiskt verksamhetsstöd (HyperDoc) över till ett modernt (FM Access) molnbaserat system med användarvänligt gränssnitt, bra tillgänglighet och med möjlighet att hantera ett stort antal filformat har Region Östergötland säkrat sin investering.

  http://fm.symetri.se/referenser/uppdrag-region-oes...

 • BIM – en revolution för alla parter i byggprocessen!

  BIM – en revolution för alla parter i byggprocessen!
  BIM berör redan idag alla parter i bygg- och fastighetsbranschen. Och det intressanta är att BIM växer inte bara bland arkitekter, utan även bland t ex beställare, teknikkonsulter, byggherrar, entreprenörer och förvaltare, i ett mer och mer integrerat flöde från första planeringen till framtida förvaltning.
  Att laserskanna byggnader blir allt vanligare inför ombyggnad eller omkonstruktion. SYMETRI har erfarenhet av flera projekt där laserscanning och tolkning av punktmoln har använts för att ta fram BIM-modeller.

  http://www.symetri.se/produkter-och-loesningar/bim...