easyfairs

Cleanpipe Sverige AB

Cleanpipe Sverige AB

D:08

424 57 Gunnilse
Sweden
www.cleanpipe.se

Stannar avloppet stannar allt
Cleanpipe är specialister inom Avfall, Vatten & Avlopp. Sedan 1965 har vi arbetat med underhåll av avloppsrör genom att rensa och renovera, göra TV-inspektioner och transportera olika typer av avfall. Vår ambition är att du ska kunna se avloppet som en självklarhet, vi tar därför fullt ansvar för att det fungerar som det ska. Genom åren har vi hjälpt över 1 000 bostadsrättsföreningar och vi vet hur man bäst förebygger kostsamma komplikationer.

Produkter

Produktnyheter

 • Grävsugen kommer åt där andra går bet!

  Grävsug
  Schaktning kan ibland vara besvärligt, det senast tillskottet i vår fordonspark är en grävsug. Med grävsugens smidiga sugslang skonar vi avlopps -och fjärrvärmerör samt el -, tele -, och fiberledningar.

  Sugen kan bemannas av en ensam operatör och arbetet kan utföras på så väl stora djup som strax under marknivå. Den passar utmärkt i trafikerade områden, vid sanering av diken och för rensning av byggrester.

  Med grävsugen kan vi erbjuda en snabbare, renare, säkrare och mer kostnadseffektiv schaktningsmetod.

  Torrsug
  Blåsa makadam och flis eller suga spån är de vanligaste jobben vi utför med våra torrsugsbilar. Vi kan suga från vindar eller under mark, exempelvis suga ut lera ur husgrunder samt suga fram vattenledningar eller fjärrvärmeledningar vid läckage i gatan. Våra torrsugsbilar kan med fördel användas vid känslig mark eller där grävmaskiner inte kommer fram och åt ordentligt. Vi kan även suga rötslam och andra tjockare massor.

  http://www.cleanpipe.se/#section3