easyfairs

WaterResisted Sweden

WaterResisted Sweden

D:03

43952 Åsa
Sweden

Affärsidén är enkel. Vi har nästa generations vattentäta produkter för betong. I dubbel mening. Som exklusiv distributör i Sverige marknadsför vi produkter som RadCon Formula#7 vilken fungerar vattenavstötande för betongkonstruktioner så som Hustak, Husgrunder, Bottenplattor, Fasader, Landskapsarkitektur & trafikerbara ytor som Vägar och Viadukter (Radcon Formula 7 är CE märkt enligt CE 1504-2, system 2+ vilket innebär att det klarar trafikverkets krav).