easyfairs

Mölndals Energi

Mölndals Energi

H:05

43121 Mölndal
Sweden
www.molndalenergi.se

Tack för att du besökte vår monter.
Vi har bestämt oss för att vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle. Och för att göra det enklare att vara kund.
Vi vill hjälpa dig att förstå el och energi.
Idag bjuder vi in dig till vår kunskapshub om el och energi: https://blogg.molndalenergi.se/

Och missa inte vår Energidag den 14 sept ,se anmälningslänk för mer information molndalenergi.se/energidagen

Hälsningar
Peter Öhman

Mer info om Mölndal Energi:
Mölndal Energi är ett kommunägt energibolag som utvecklar och erbjuder prisvärda och hållbara energilösningar till kunder i både Mölndal och övriga Sverige. Vinsterna återinvesteras i verksamheten eller går tillbaka till mölndalsborna.

Bolaget äger tre vindkraftverk och har närmare 115 000 elhandelskunder, 21 000 nätkunder och 2 000 fjärrvärmekunder.

2015 utnämndes Mölndal Energi till årets fjärrvärmeföretag av branschföreningen Svensk Fjärrvärme.