easyfairs

Innovationsgalleri

Utställarnas senaste innovationer

AddSecure - Skolsäkerhet – När varje sekund räknas!
Om det inträffar en incident i skolan ser AddSecures lösning inom skolsäkerhet omedelbart till att rätt personer får rätt information, att rätt lokala åtgärder kan initieras och att rätt sä...
Parkeringstjänst Väst - Virtuella nycklar
Nu kan vi även erbjuda försäljning och distribution av digitala tillstånd via web och app som utöver parkering, automatiskt kan ge ut virtuella nycklar till dörrar, garage, cykelrum, gymlokaler ...