easyfairs

Utställarnyheter

Utställarnyheter

Service Works Global Nordic AB - Region Östergötland framtidssäkrar sitt ritningsarkiv ur ett livscykelperspektiv
Genom att ta steget från ett gammalt grafiskt verksamhetsstöd (HyperDoc) över till ett modernt (FM Access) molnbaserat system med användarvänligt gränssnitt, bra tillgänglighet och med möjligh...
Service Works Global Nordic AB - Säkra interna rutiner och ett enhetligt ritningsarkiv tillgängliggör tillgången till ritningar i organisationen så att alla får koll på ytor och utrymmen.
Bristfällig kontroll på utrymmen och sitt analoga och digitala ritningsarkiv plus bristfälliga rutiner för överlämning mellan projekt och förvaltning hos Signalisten, Solna stads allmännyttiga...
Service Works Global Nordic AB - Gör byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet
Behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation ökar ständigt. Många fastighets- och serviceföretag strävar idag efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka au...
Service Works Global Nordic AB - BIM – en revolution för alla parter i byggprocessen!
BIM – en revolution för alla parter i byggprocessen! BIM berör redan idag alla parter i bygg- och fastighetsbranschen. Och det intressanta är att BIM växer inte bara bland arkitekter, utan äve...
Service Works Global Nordic AB - Tänk om...
...man kunde samla all information från projektering, byggnation till drift & förvaltning och arbetsplatsservice i ett integrerat flöde och presentera det i överskådliga dashboards, 2D- och 3D-mo...
SafeTeam - Kameraövervakning stoppar sopfusket
En kamera som övervakar soprummet kan innebära stora förtjänster för en fastighetsägare. Genom att slippa dyra bortforslingsavgifter för grovsopor och felaktigt sorterat avfall tjänas invester...
Bauer Watertechnology AB - Högre effektivitet och problemen med avlagringar och korrosion är som bortblåsta
Teknisk förvaltare Anders Hägglund fick en otrevlig sanning framför sig, ett arbete som visade sig handla om många oberäknade månader framöver för kylsystemet som betjänar flygplatsens termi...
Bauer Watertechnology AB - Energirenovering och energieffektivisering i befintliga fastigheter
Hur det går till, att med en enda teknik rena hela värmesystem, tappvattensystem, kylsystem och komponenter som värmeväxlare, ventiler, blandare, duschmunstycken, pumpar, radiatorventiler, radiato...
Bauer Watertechnology AB - Bauer PipeJet Vattenbehandling Energi Renoverar Och Energi Effektiviserar
Med Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoveras och samtidigt smart Energi-Effektiviseras enkelt hela värmesystem, kylsystem och tappvattensystem ifrån avlagringar, biofilm, förträng...
Bauer Watertechnology AB - Smart och effektiv besparing för tappvatten-, värme- och kylsystem
Bauer PipeJet® Vattenbehandling ger KLART BÄTTRE VATTEN® Vattenbehandling utan Kemikalisering för tappvatten-, värme- och kylsystem + Med Bauer PipeJet® vattenbehandling försvinner på lång s...
Bauer Watertechnology AB - Vi har sänkt energikostnaden för uppvärmningen med ca. 200.000 kronor det första året.
”Efter många år av kalla radiatorer och klagomål från hyresgäster krävdes en permanent lösning för våra värmesystem. I april 2014 beslutade vi oss därmed för att installera Bauer PipeJet...
SBC - SBC Boendeindikator
Ett helt nytt sätt att se om en bostadsrättsförening är välskött. Ett mycket bra komplement till årsredovisningen! Får man godkänt i analysen SBC Boendeindikator får man stämpeln SBC Godkä...