easyfairs

Nyheter & Intervjuer

Sveriges största samhällsfråga

Bert Karlsson har ägt allt från livsmedelsbutiker, skivbolag, nattklubbar, nöjesparker och under 90-talet startade han det politiska partiet Ny Demokrati. Idag titulerar han sig som bokförläggare, medieprofil men framförallt entreprenör. En entreprenör som brinner för Sverige i stort och bostadsfrågan i synnerhet.

På Fastighetsmässan i Göteborg kommer Bert Karlsson under sitt föredrag ge inspiration och dela med sig av sina fram- och motgångar och hur det är möjligt att nå sina drömmars mål. En av dem målen han själv har tagit sikte på, är att lösa bostadsfrågan. Inte den enklaste av uppgifter.  
– Hela samhället bygger på bostadsbranschen och i Sverige har vi byggt alldeles för dyrt. Folk har inte råd att bo. Vi behöver ändra på regelverken och underlätta byråkratiska processer.  

Själv har Bert Karlsson bland annat startat bolaget Rullebo, ett nyckelfärdigt hem på hjul. Att huset står på hjul innebär att det kan flyttas eller säljas om behoven ändras. Samtidigt har kostnader hållits nere för att kunna skapa en villavagn av högsta kvalitet som följer våra svenska byggtraditioner, men som också är överkomlig. Modellerna är designade av Anders Öfvergård, Arga snickaren.

Fastighetsmässan Göteborg
Förutom att föreläsa på Fastighetsmässan kommer Bert Karlsson även att dela ut priset för Västsveriges smartaste fastighet.
– Fastighetsmässan är en bra plattform för förändring. Nu måste de lyssna, politikerna. Vi behöver bland annat börja använda oss av kolonilotter och campingar i framtiden för att klara av byggkrisen. Människor måste kunna skriva sig där. Det är många som vill bo där – men som inte kan. De får inte på grund av myndigheterna. Myndigheterna är det värsta motståndet vi har idag, för att få ordning på bostads- och byggmarknaden, säger Bert och fortsätter:

– Ett annat krav som också är viktigt att se över är strandskyddet. Det måste förändras. Det kan finnas på platser som Stockholms och Göteborgs skärgård. Men i resten av landet måste man släppa på regleringen. Det här är den största samhällsfrågan som finns. Politikerna måste ta tag i detta, det är den enda lösningen. Allt har med byggandet att göra.

Text: Jessica Nejman, Branschaktuellt
Bert Karlsson hör du på Fastighetsmässan
den 5 september

Vi ska inte bygga, vi ska förvalta

För snart tre år sedan fick jag en förfrågan om att göra en TEDx i Uppsala där jag fick chansen att presentera min syn på framtidens hållbara stadsutveckling. En utveckling som balanserar på en väldigt skör tråd då bygg och fastighetsbranschen, som jag uttrycker det i TEDx:en, leder till att “vi bokstavligt talat bygger vår egen undergång”.

Som stadsplanerare och hållbarhetsspecialist så var det den inneboende konflikten som jag försökte förmedla. Den bygger på det faktum att i dagens mått mätt så är den mest hållbara byggnaden den som aldrig behöver byggas. Oavsett om den byggs i klimatneutral betong, cement, stål eller ens i trä, så är det mest hållbara idag att inte bygga något alls och låta vår ömtåliga planet vara i fred. För så dåliga är dagens metoder.

De leder fortfarande till utbredd exploatering av människor, djur och natur till bristningsgränsen och i värsta fall mot utrotning. Detta trots hygienfaktorer som miljöledningssystem, miljöcertifieringar, materialdatabaser och alla andra typer av miljömässiga åtgärder som vi så länge stoltserat med. Det är ingen hemlighet att vår och de flesta andra branscher bygger sina verksamheter på bristande och allt för enkla kalkyler om den verkliga världen som endast tar i beaktan den egna länken i värdekedjan. Kalkyler som vi med facit i hand kan konstatera lett till att vi byggt dyrt, i dåligt skick och inte efter behov, och fortsätter vansinnigt nog i samma spår.

Nyligen så kom Boverket med en rapport som visar hur mycket alla fel i nybyggen kommer kosta oss och estimerar den siffran till cirka 100 miljarder kronor. Vi har 800 000 bostäder i behov av renovering varav 300 000 av dem i akut behov. Vi har samtidigt byggpriser som skenar iväg med 48 procent de senaste tre åren enligt SABO’s rapport, och en nu haltande bostadsmarknad. Dessutom verkar vår bransch vilja blunda för att utsläppen faktiskt ökar. Framförallt från stål och cementindustrin

.

Om vi inte kan ta hand om det vi har och förädla det hållbart, så kommer vi omöjligt kunna bygga så bra som vi faktiskt måste, vill och kan. Det går inte att bygga ett hus utan en stabil grund, men när det kommer till hållbarhetsfrågor så verkar dessa fundamentala principer helt bortblåsta.

Vi måste sadla om våra verksamheter till att fokusera på förvaltning. Att se den potential som finns i det befintliga beståndet. Det som faktiskt utgör verkligheten här och nu. Under TEDx:en så presenterade jag därför två nya begrepp för att öppna bygg- och fastighetsbranschens ögon för just dessa möjligheter.

Dessa begrepp är:
• Tidsvakanser: Tider då hyresgäster inte nyttjar sina byggnader och/eller lokaler, och som kan nyttjas av någon annan, till exempel Co-working, Co-living, Co-access, Co-enjoying, Co allt som går att Co:a varje dag hela tiden.
• Ytvakanser: Ytor så som tak, väggar, gröna-/blåa-/hårdgjorda ytor som kan förädlas av alla tänkbara innovationer och lösningar. Solceller, konst, kolonilotter, utegym, lekplatser, fontäner, utesimhallar, you name it.

Vasakronan gjorde nyligen en egen liten studie som visade att kontor endast används 10 procent av tiden som de faktiskt finns till och min egna överslagsräkning för skolor per läsår tyder på att de nyttjas runt 20 procent av tiden. När det kommer till bostäder så missar vi helt och hållet öppet mål när det faktiskt går att konstatera att svensken har 41kvadratmeter/capita till sitt förfogande och att det finns 1,8 miljoner singelhushåll i Sverige, varav mer än en tredjedel bebos av seniorer som har en disponibel yta som kan husera många fler. Det är inte i första hand en fråga om bostadsbrist, kontorsbrist eller brist på skollokaler eller liknande. Frågan handlar om att fördela ytorna och “vakanserna” i det befintliga beståndet på ett resurseffektivt sätt över så många av dygnets alla timmar och för allas bästa. Samma sak gäller ytorna i städerna där nog många fortfarande kliar sig förvirrade över hur solceller ännu inte klär majoriteten av taken i städerna. Vi kan nog alla konstatera att det finns en enorm mängd tidsvakanser och ytvakanser i våra städer som skriker ohållbar resursinneffektivitet.

Många av oss har nog redan blivit lite oroliga över denna torra och varma vår som vi mötts av i år. Min projektion är att denna sommar kommer bli värre än den förra och det är absolut inte bra för affärerna. Om vi ska bli hållbara på riktigt så kan vi inte hoppas på att en annalkande bubbla ska spricka och göra jobbet åt oss, utan sluta upp med våra kinesiska spökstadsfasoner och börja förvalta det som faktiskt betyder något. Det befintliga beståndet och göra det resurseffektivt.

Robin Rushdi Al-Salehi
Hållbarhetschef, IHUS

Publicerades först på Fastighetsnytt.

Robin Rushdi Al-Salehi hör du på Fastighetsmässan
den 5 september

Nu avgörs Lisebergs miljardprojekt

Förra året fick NCC i uppdrag av kommunägda Liseberg att bygga ett äventyrsbad, upplevelsehotell samt parkeringar för totalt 2 miljarder kronor. Nästa vecka fattar kommunstyrelsen i Göteborg sitt beslut om den reviderade detaljplanen. 

Kommunstyrelsen gav för första gången grönt ljus för Lisebergs planerade utbyggnad år 2017 och sedan dess har detaljplanen varit ute på samråd. Hittills har de allvarligaste invändningarna handlat om risker från järnväg och E6, samt upphävande av strandskydd.

- Dessa risker hanteras inom planarbetet för att göra marken lämplig för ändamålet, skriver stadsledningskontoret i sitt protokoll.

Fyller 400 år

Om kommunstyrelsen den 21 augusti klubbar igenom den reviderade detaljplanen så vinner den laga kraft fem veckor efter antagandet om ingen överklagar.

I så fall kan Lisebergs jubileumsprojekt, inför Göteborgs 400-årsjubileum, fortsätta och bygget av ett upplevelsehotell med 450 rum, äventyrsbad på 18 000 kvadratmeter och parkeringar inledas.

Notan för jätteprojektet väntas landa på runt 2 miljarder kronor och budgeteras genom utvecklingsbolaget Skår AB. Liseberg äger cirka 55 procent av marken och kommunen 45 procent, varav exploateringskostnaderna fördelas därefter.

- Staden får utgifter på cirka 81 miljoner kronor för myndighetsutgifter, markåtgärder, iordningställande av gatuanläggning och parkanläggning i form av strandzonen vid Mölndalsån, enligt tjänsteutlåtandet.

Hotellet och badet väntas stå klara mellan 2021 och 2023.

Artikel från Fastighetsnytt.
Hör Thomas Sjöstrand, VD på Lisebergs Jubileumsprojekt, på scen den 4 september kl. 09.45

Borgs varning: Sverige halkar efter resten av världen

Anders Borg varnar för att Sverige håller på att halka efter resten av världen.
Ex-ministern är också djupt oroad över en framtida kollaps av byggsektorn.
– Vi hade tio pärmar med underlag för att möta krisen. Jag hoppas de förbereder sig lika bra nu, säger han.

Anders Borg var Sveriges finansminister under vad som beskrivs som den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen på 30-talet. Nu ser han flera tecken på att en ny ekonomisk kris närmar sig och är oroad för hur det kommer påverka Sverige.

– Bilindustrin är oerhört viktig för oss. Men på grund av klimatkrisen och handelskriget mellan USA och Kina är osäkerheten i bilindustrin mycket större nu, säger han.

Halka efter
Ett annat orosmoln gäller byggsektorn, som är stor i Sverige. Om vi går in i en lågkonjunktur, vilket ex-ministern tror är oundvikligt, kommer sektorn drabbas hårt. Ett tredje hot är att vi enligt Borg håller på att halka efter tekniskt vad det gäller utbyggnaden av 5G nätet.

– 5G är inte viktigt för att du och jag ska kunna sitta hemma och titta på bättre film på nätet. Det är avgörande för svensk industri. Nu rullas detta ut i USA och Kina gör massiva investeringar. Europas investeringar ligger på en tredjedel av Kinas nivå, säger Borg.

Hans budskap till regeringen är att låta bolagen få licens och samtidigt kräva att de bygger ut näten.

Minska utsläppen
Du är oroad över bilindustrins framtid. Kan man verkligen upprätthålla den och samtidigt klara klimatmålen?

– Det är den stora utmaningen. Vi måste minska utsläppen, men vi måste också ha hög tillväxt så att människor kan ha en stigande levnadsstandard och ett arbete.

Är det förenligt?

– Jag tror att det är det. Skulle man titta över 20, 30 år är det självklart. Men stegen på vägen kan bli stökiga. Den stora svåra frågan är hur Indien och Afrika ska kunna växa utan att tio eller tjugodubbla sin energikonsumtion. Det är därför vi måste hitta nya energikällor.

Skriver bok om tiden i politiken
Anders Borg skriver just nu på en bok om tiden i politiken. Boken släpps i höst har titeln ”Finansministern”. Mycket kretsar kring den dramatiska hösten 2008 då världens ekonomier höll på att gå under.

– Hela världen skakade, Sverige hängde på repen. Men vi lyckades ta oss förbi det. Det blev inte 12 procents arbetslöshet och jättelika underskott. Det finns en del viktiga lärdomar. Man ska ha ordning och reda på ekonomin och veta att det alltid kommer en kris. Därför ska man förbereda sig tidigt.

Publicerades först av Aftonbladet.
Hör Anders Borg på scen den 5 september kl. 09.30

Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar och klimatneutrala byggnader?

Stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg är nu certifierad enligt Citylab Guide 2.0, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Projektet är först ut att certifieras med Citylab, Sweden Green Building Councils nyutvecklade certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

– Det är roligt att se det första projektet komma igenom certifieringen. Det har varit en lång resa för SGBC och Citylab och detta är verkligen en milstolpe! Nu ser vi fram emot att certifiera fler projekt,säger Pehr Hård, driftschef för Citylab på SGBC.

Masthuggskajen har deltagit i utvecklingsarbetet av Citylab under många år och var ett av de första projekten att betatesta den första versionen av Citylab Guide (1.0).

– Citylab har hjälpt oss att utveckla vårt arbetssätt och bidragit till att vi verkligen lyckats integrera hållbarhetsarbetet i alla processer, från skissandet av planen till avtal för genomförandet. Citylab har varit ett viktigt stöd för vår samverkansprocess mellan många parter med olika roller. Vi är fantastiskt glada för att ha lyckats nå en certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare Masthuggskajen

I Masthuggskajen, som är en del av Älvstaden, finns 1200 bostäder och omkring 6000 arbetsplatser. Stadsdelen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Publicerades först av SGBC.
Hör om Masthuggskajens Citylab-certifiering på scen 4 september kl. 13.15

Vissa idéer är inte bara idéer, de är hållbara idéer

Ordet hållbarhet har utan tvekan blivit ett begrepp som urvattnats en hel del det senaste decenniet och där green washing gjort sig gällande. Det har gått så långt att man inte riktigt kan urskilja vanliga idéer från hållbara idéer längre.

Hållbarhet har blivit något man gör lite bättre än vad man gjorde tidigare som exempelvis miljöcertifieringar med indikatorer som egentligen är hygienfaktorer eller nya mobilitetslösningar som delningsekonomiska elsparkcykeln VOI som stoltserar med noll utsläpp men går sönder på två månader. Dessa saker är inte hållbara. Hållbarhet är heltäckande och billig kollektivtrafik, slut på importerat kött samt köttskatt eller aktiv återbruk av allt från massor, byggmaterial till möbler och fast inredning. Strukturella förändringar.

En sådan hållbar idé är appen Loops Rocks samt tillhörande Loop Industries och det nystartade initiativet Hauly, som med sina digitala och logistiska lösningar försökte överbrygga det strukturella problemet vår bransch har kring avfall.

Som man läsa för någon vecka sen så är jag näst intill kategoriskt emot byggande och tycker att man ska bygga utifrån behov och inte spekulation (läs mer här). Verkligheten är dock den att det idag kommer fortsätta byggas onödigt mycket tills vi får till en hållbar förvaltningspolitik istället för dagens tillväxtfokuserade produktionspolitik.

Det byggs idag på ett sätt som gör att mellan 15-20 procent av allt byggmaterial till ett bygge slängs (Svedberg et al, 2012), där 92 procent av allt avfall består av massor (naturvårdsverket 2012) och där 80% av massorna har ett kommersiellt värde idag. Ser man till det stora hela så står byggindustrin för cirka 32 procent av allt avfall i Sverige och detta är helt ärligt katastrofala siffror för vår bransch.

Loop Rocks lyckades förena cirka 18 000 byggare i detta arbete, förmedla mer än 3,5 miljoner ton stenmaterial och massor bara under det gångna året och göra en besparing på mer än 15 000 ton koldioxidekvivalenter enligt deras egna beräkningar. Denna app har man nu från NCC’s sida valt att avveckla.

Loop Rocks är en så pass bra “idé” att den inte borde klassas som idé utan som en självklarhet i vår bransch. Den är dessutom, med sitt återbrukande av grus, sten och massor, en del av lösningen när det kommer till EU:s avfallsdirektiv samt miljöbalkens kap 15, dvs lagar och regler vi faktiskt måste förhålla oss till.

Idén ligger inte bara rätt i tiden, utan den förlänger mänsklighetens livstid på denna planet genom att minska exploaterandet av människor, djur och natur. Loop Rocks var på god väg att revolutionera vår otroligt smutsiga bransch och att inte försöka vidareutveckla den och göra den ännu mer kvalitetssäkrad, som varit en del av kritiken, är att inte bry sig om hållbarhetsfrågor.

NCC’s presschefen citeras i tidningen Breakit med att ha sagt:
“Sedan start var tanken att det skulle vara ett initiativ där vi skulle få in externa investerare för att ge Loop Industries bättre möjligheter att fortsätta växa, det har vi försökt få under en tid, men tajmingen har inte varit rätt. Eftersom verksamheten inte varit lönsam och det inte gick att få in externt kapital valde styrelsen i Loop Industries att lägga ner”.

Nu vet jag att avvecklingen redan är påbörjad och att det inte verkar finnas någon återvändo i detta skede från NCC’s sida, men låt inte denna idé som kan köpa oss så mycket tid, spara byggare så mycket pengar och minska vår branschs enorma ingrepp på vår natur, försvinna helt den 14e juni när avvecklingen sägs vara fullbordad. Den 15e juni förväntar jag mig se ett nytt initiativ som kan börja användas och som jag kan sprida vidare genom alla mina kanaler.

Loop Rocks var en hållbar idé! Idén måste leva vidare, kosta vad det kosta vad det kosta vill, och tajmingen var allt annat än fel och löste faktiskt branschens lagstadgade plikt.

Robin Rushdi Al-Salehi
Hållbarhetschef, IHUS

Publicerades först på Fastighetsnytt.
Robin Rushdi Al-Salehi hör du på Fastighetsmässan
den 5 september

Vision Mölndal 2022

Mölndals stads kommunstyrelse beslutade i september 2012 om att staden ska ta fram en vision som beskriver livet i Mölndal 2022. Kommunstyrelsen beslutade att visionsarbetet ska utgå från följande grundstenar:

  • Mänsklig, ekonomisk och social tillväxt
  • Livskvalitet, livsmiljö, hälsa
  • Sammanhållen, levande och spännande stad
  • Identitet och stolthet kopplat till innovativa förädlade historiska miljöer
  • Närheten till Göteborg
  • Mölndal, Västsverige och världen

Tillsammans med Mölndalsbor, föreningar, företag och andra intresserade i och kring Mölndal har Mölndals stad under hösten 2012 och våren 2013 arbetat med att skapa en framtidsbild av Mölndal år 2022. Staden genomförde bland annat en rad workshops med både företagare och unga för att ta reda på hur de tänker sig framtidens Mölndal.

Över 400 drömmar om framtidens Mölndal strömmade också in till visionsprojektets hemsida www.drommenommolndal.se under perioden 15 januari till 5 april 2013. De gav en god fingervisning om vad Mölndalsbor och andra intresserade tycker är viktigt när vi utvecklar framtidens Mölndal.

Drömmarna har varit ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram Mölndal vision 2022. Alla drömmarna har sammanställts i en rapport, Drömmen om Mölndal, som du kan ta del av om du vill veta mer om Mölndalsbornas drömmar.

Läs mer om Mölndal 2022.
Björn Marklund
Stadsbyggnadschef, Mölndals stad
Urban Hammarlund
Regionchef affärsutveckling, Jernhusen
Hör Björn Marklund och Urban Hammarlund
på scen 4 september kl. 12.45

Hur kan ett fönster vara smart?

Hållbarhet och miljö är en viktig fråga och ett hett diskussionsämne. Fönsterfabriken har specialiserat sig på smarta fönster och tillverkar kvalitetsfönster med modern teknik för en hållbar utveckling. Berätta mer om era smarta fönster!

- Smarta fönster är ett samlingsnamn för våra fönster, och med det menar vi att det är smart att investera i fönster som är underhållsfria, energisnåla och inte minst miljövänliga. Om man sedan lägger till att de ekonomiskt attraktiva att investera i, både på kort & lång sikt. Smarta fönster har fått en annan betydelse idag, då det är smarta hus/telefoner eller bilar, allt skall vara smart, säger Martin Nilsson, delägare av Fönsterfabriken.

- När vi startade verksamheten 1986 så var det ”smarta” att man inte behövde skrapa, måla eller på annat sätt underhålla fönsterna. Våra fönster angrips inte av röta och ändra inte form och storlek beroende på årstid. Våra smarta fönster har följt med utvecklingen och blivit bättre, energieffektivare, tätare & miljövänligare. Nu kan vi även koppla upp våra smarta fönster till nätet.

Mer miljövänligt än någonsin, allt vårt plastmaterial är 100% återvinningsbart. Idag bränner man inte upp plasten utan man smälter ner den igen och tillverkar nya plastprofiler som blir nya fönster. Ett bra sätt att ta vara på våra resurser.

Man brukar prata om energiåterbetalningstid när man investerar en stor summa pengar i något som på sikt betalar tillbaka sig. Hur lång energiåterbetalningstid brukar man säga att det är för att byta fönster på en fastighet? Finns det fler anledningar till att det är bra att investera i nya fönster?

- Detta varierar från fastighet till fastighet. Faktorer som spelar in är givetvis vilken typ av fönster man har idag, hur gamla de är och om de håller tätt. Men man kan oftast uppskatta ett eventuellt U-värde på det befintliga fönstret.  Om fönstret håller någorlunda tätt så kan man säga att ett kopplat fönster har ett u-värde på c.a 2.0 -2.5.

- Ett nytt fönster håller idag ett u-värde på c.a 0.61 - 1.2 vilket ger en väsentlig energibesparing på själva fönstret. I ett fönsterbyte så ingår ju även själva arbetet och de hjälpmedel som behövs för att utföra en eventuell entreprenad. I många fall får man ta kostnader för byggställningar för att klara fönsterbytet, men de flesta av våra fönstersystem kan monteras från insidan vilket gör att man inte behöver byggställningar.  

Till sist, varför är Fastighetsmässan rätt forum för er?

- Vårt syfte med vår medverkan är givetvis att träffa nya och gamla kunder, skapa kontakter och synas bland våra konkurrenter. Vi tror att detta kan skapa bättre förutsättningar att göra affärer i Göteborg, avslutar Martin Nilsson.

Möt Fönsterfabriken i monter B:09B

Anders Borg bakom nytt fastighetsbolag

Anders Borg och Dan T. Sehlberg är två av personerna bakom det nystartade företaget Sehlhall Fastigheter. Inriktningen blir omsorgsfastigheter och nu vill bolaget ”ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.”

Grundarna av Sehlhall är Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg, med bakgrund i Svenska Vårdfastigheter, och ordförande är före detta finansminister Anders Borg.

– Jag ser fram emot att jobba med en fråga som jag har ett genuint intresse för. Social infrastruktur är något som Sverige behöver mer utav, idag och imorgon, säger han i en kommentar.

Dan T. Sehlberg blir vd i Sehlhall Fastigheter, och säger så här om det nystartade bolaget:

– Tillsammans med kommuner skapar Sehlhall moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Vi kallar det social infrastruktur, säger han.

Artikel från Fastighetstidningen. Länk till artikel.
Foto: Prime

Hör Anders Borg på Fastighetsmässan 5 september

Är solceller i Göteborg galenskap?

Att som företag eller bostadsrättsförening installera solcellspaneler i en av Sveriges regnigaste städer måste väl vara rent vansinne, eller? Hur klimatsmart är det egentligen? Hur dyrt? Rebecca Palmgren, produktspecialist på solenergi hos Göteborg Energi, varför vill vi över huvud taget satsa på solceller?

- Herregud, vilka hårda frågor du ställer, utbrister Rebecca och skrattar. Hon fortsätter: Okej, gällande din första fråga så, ja, Göteborg är rätt regnigt. Men faktum är att vi ändå har lika många soltimmar här som i centrala Europa.

- Dessutom, tillägger hon, är det bra med lite regn eftersom det spolar av damm och smuts från solcellspanelerna.

Men är det verkligen så klimatsmart? Äter det inte upp en massa viktiga resurser att tillverka solcellspanelerna?
- Solceller består mest av kisel, vilket är ett av planetens vanligaste grundämnen, berättar Rebecca.

- Visst, det går absolut åt energi att tillverka solcellerna. Man brukar prata om ett mått – energiåterbetalningstid – alltså hur lång tid solcellspanelerna behöver vara igång innan de har producerat lika mycket energi som det krävdes att bygga dem. I Sverige brukar vi räkna på att energiåterbetalningstiden är cirka två till tre år, vilket kan låta mycket. Men samtidigt räknar vi med att solcellspanelerna kommer producera förnybar el i 30 år utan att behöva bytas ut.

Kan ett företag eller en bostadsrättsförening verkligen räkna med att solceller kommer att betala av sig?
Rebecca tänker efter lite och svarar. - Det går tyvärr inte att ge ett rakt svar på den frågan, men om man som bostadsrättsförening eller företag gör sin läxa och tar fram ett bra underlag så kan man fatta ett bra beslut. Lönsamheten hänger på en rad saker, så som ens takvinklar eller om det finns träd som kan skugga panelerna. Med rätt förutsättningar så är det en bra investering.

- Mer om vad man ska tänka på när man gör en första uppskattning har vi mycket info om och man är förstås varmt välkommen att ta hjälp av oss med beräkningarna.

Så varför satsar vi på solceller och solel? Vad tjänar Göteborg Energi på det?
- Tja, vi tjänar inget på att fler sätter upp solcellspaneler i sig. Själva målet för oss är att ställa om Göteborgs elanvändning till 100% förnybar, vilket är del av vårt kärnuppdrag. Sen får förstås bostadsrättsföreningar och företag som producerar solel gärna sälja sitt överskott till oss, förklarar Rebecca.

- För att lyckas med den här omställningen kan vi som energibolag göra mycket, men inte allt. Alla vi i Göteborgsområdet behöver göra den här klimatresan tillsammans, avslutar hon.

Artikel från Göteborg Energi. Länk till artikel.
Rebecca Palmgren, produktspecialist på solenergi, Göteborg Energi

Fortsatt uppåt för värmepumpar

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) hade en fortsatt kraftig ökning under första kvartalet, + 16 procent. Den ökningen är i samma nivå som sista kvartalet 2018. Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under första kvartalet med 15 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Trenden med försäljningsökningar bröts under första kvartalet då de minskade med 11 procent. Nybyggnationen av småhus har stor påverkan på försäljningen av frånluftvärmepumpar, då frånluftsvärmepumpar främst installeras i dessa byggnader. Under 2018 minskade antalet påbörjade byggnationer av småhus med 17 procent, enligt SCB, och trenden verkar hålla i sig även under början av 2019.

Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2019 ökade försäljningen inom detta segment med 20 procent.

- Försäljningsutvecklingen följer helt våra förväntningar, möjligtvis då med en något större ökning för luft-vatten- och vätska-vattenvärmepumpar än väntat, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Minskningen för frånluftsvärmepumpar följer förändringarna i nybyggnationen av småhus med något kvartals eftersläpning. Dessa trender tillsammans med ett fortsatt stort intresse för fastighetsvärmepumpar förväntas bestå även fortsättningsvis, avslutar han.                                 

Under första kvartalet 2019 såldes värmepumpar för 1,7 miljarder kronor i Sverige, vilket är 11 procent mer än motsvarande period 2018.

Artikel från Kyla & Värme. Länk till artikel.
 

Anders Borg framtidsspanar om fastighetssektorn

Vad ser du för utmaningar i Sverige just nu inom den ekonomiska sektorn?

Det finns en rad orosmoment just nu. Trump och handelskonflikten mellan USA och Kina är inte bra. Att Storbritannien är på väg mot Brexit är också komplicerat. De politiska motsättningarna i Frankrike pressar tillbaka reformviljan.

Samtidigt är räntorna låga och kommer att förbli låga. Det finns ingen inflation i Sverige eller i USA och övriga omvärlden. Det behövs inte några stora räntehöjningar från Riksbanken. Det betyder att tillväxten har en del stöd. Fastighetsmarknaden kommer att gå lite sidledes under hela 2019. Det sker ju en uppbromsning i nybyggnationen.

Sverige har goda förutsättningar för tillväxt. Företagsklimatet är starkt, makroekonomi i god ordning, innovationsförmågan stark och arbetsmarknaden präglas av stabilitet i lönebildningen. Det kan också komma en del strukturreformer. En borttagen värnskatt och förbättrade villkor för personaloptioner gör Sverige mer attraktivt. Kan det också ske vissa avregleringar kring hyresfastigheter och byggnation är det positivt.

Den stora utmaningen är hushållens skuldsättning i kombination med att byggsektorn vuxit mycket snabbt de senaste åren. Sker det en mer allvarlig uppbromsning i världsekonomin kommer det påverka Sverige.

Fastighetssektorn har utvecklats starkt, vad är din framtidsspaning för fastighetsbranschen?

Fastighetssektorn i Sverige och Norden är väldigt intressant. Det sker nu en mycket snabb urbanisering i hela Norden. Göteborg, Stockholm, Malmö och andra större städer ser en snabb befolkningstillväxt och förutsättningar för att näringslivet ska växa är goda. Arbetsmarknaden är stark och närheten till forskning och utveckling ger ett stöd. Start up-företagen har bra förutsättningar. Tillgången till infrastruktur är en viktig faktor. Det kommer att behöva byggas mera, men det måste ske utan att de finansiella riskerna ökar. Det betyder att det måste ske gradvisa förändringar av regelverket för att det ska bli mindre kostsamt att bygga. Den kanske allra viktigaste är att det blir enklare att bygga på höjden eftersom det sänker kostnaderna, ökar hållbarheten miljömässigt och ger närhet till service och kultur. Fastighetssektorn står inför en väldigt intressant period.

Varför är Fastighetsmässan ett bra forum att mötas på?

Detta är Nordens största fastighetsmässa och är en bra mötesplats där fastighetsbranschen samlas. Jag har deltagit tidigare och det har alltid gett spännande möten och förutsättningar för intressanta diskussioner. Det ska bli jättekul att komma till Fastighetsmässan i september!

Anders Borg, Tidigare Finansminister (M)

Ett Västsverige i världsklass

För ett västsvenskt näringsliv i världsklass, det är ledorden för Västsvenska Handelskammarens vision. Målen är höga och ambitionen likaså. Det och mycket mer kommer Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren, tala om på Fastighetsmässans scen den 5 september kl. 10.30.

Göteborg har inlett sin största utvecklingssprång i modern historia, det skriver staden på sin webbsida. Det byggs för att komma ikapp bostadsbristen och göra plats för 150 000 nya göteborgare. Samtidigt ska Göteborg bli en grön och nära storstad. En stad som är hållbar och öppen för världen. Allt som allt ligger målet på 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till år 2035.

- Göteborg står inför en fantastisk utveckling - det kommer jag prata om på Fastighetsmässans scen i september. Vi är den starkaste tillväxtregionen i Sverige, kanske till och med i Skandinavien och det vill jag att samtliga besökare på Fastighetsmässan ska få reda på. Jobbar man i bygg- och fastighetsbranschen är Göteborg staden man ska engagera sig i de kommande 20 åren, säger Johan Trouvé.

Idag händer allt på en och samma gång. Aktörer från olika håll bygger och utvecklar för fullt.
- Det intressanta är just att det är väldigt många, olika, aktörer som engagerar sig. Allt från enskilda statliga aktörer, kommunala och privata aktörer som bolag och statliga myndigheter. Och alla agerar samtidigt, säger Trouvé och fortsätter:

- Det går också väldigt bra med sysselsättningen i den här regionen. Efterfrågan på kompetens och arbetskraft är stor. Det kräver i sin tur nya bostäder och kontor samt offentliga byggnader. Allt driver på stadsutvecklingen.

Fastighetsmässan Göteborg

Johan Trouvé lyfter vikten av samlingspunkter där branschen kan träffas, utbyta tankar och erfarenheter. Platser där man får den kunskap och information krävs.

- Jag hoppas att jag kan bistå personer på mässan med kunskap som de inte hade innan, eller så har jag bekräftat en tanke som redan fanns där.

Framtida testarenor

En sådan tanke kan vara hållbar stadsutveckling, en oerhört stark trend idag, berättar Trouvé.
- Jag hoppas och tror att den byggnation som sker i Göteborg kommer innebära att marknadsaktörer hittar nya metoder som är mer hållbara, att de tänker till vid resurshantering och sen planerar för en framtida klimatförändring. Göteborgs stad har varit en föregångare inom det området. Man har tittat på vad det innebär när vi får havsnivåhöjningar eller mer extremväder, säger Trouvé och avslutar:

- För att vi ska ligga i framkant skulle jag gärna se testarenor, eller pilotanläggningar där man testar nya lösningar i Göteborg. Kanske kan vi bli en föregångare inte bara i Sverige, utan hela världen. Jag tycker att alla aktörer, från beställare till utförare har en möjlighet och ett ansvar att lösa hållbarhetsfrågan på bästa sätt. Det kommer att bli ett krav på allt och alla i framtiden och ser man inte själv hur man kan bidra med det och ändra sin affärsmodell ska man nog inte vara på den här marknaden. Det är min uppmaning.

Text: Jessica Nejman, Branschaktuellt
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren