easyfairs

Nyheter & Intervjuer

Är solceller i Göteborg galenskap?

Att som företag eller bostadsrättsförening installera solcellspaneler i en av Sveriges regnigaste städer måste väl vara rent vansinne, eller? Hur klimatsmart är det egentligen? Hur dyrt? Rebecca Palmgren, produktspecialist på solenergi hos Göteborg Energi, varför vill vi över huvud taget satsa på solceller?

- Herregud, vilka hårda frågor du ställer, utbrister Rebecca och skrattar. Hon fortsätter: Okej, gällande din första fråga så, ja, Göteborg är rätt regnigt. Men faktum är att vi ändå har lika många soltimmar här som i centrala Europa.

- Dessutom, tillägger hon, är det bra med lite regn eftersom det spolar av damm och smuts från solcellspanelerna.

Men är det verkligen så klimatsmart? Äter det inte upp en massa viktiga resurser att tillverka solcellspanelerna?
- Solceller består mest av kisel, vilket är ett av planetens vanligaste grundämnen, berättar Rebecca.

- Visst, det går absolut åt energi att tillverka solcellerna. Man brukar prata om ett mått – energiåterbetalningstid – alltså hur lång tid solcellspanelerna behöver vara igång innan de har producerat lika mycket energi som det krävdes att bygga dem. I Sverige brukar vi räkna på att energiåterbetalningstiden är cirka två till tre år, vilket kan låta mycket. Men samtidigt räknar vi med att solcellspanelerna kommer producera förnybar el i 30 år utan att behöva bytas ut.

Kan ett företag eller en bostadsrättsförening verkligen räkna med att solceller kommer att betala av sig?
Rebecca tänker efter lite och svarar. - Det går tyvärr inte att ge ett rakt svar på den frågan, men om man som bostadsrättsförening eller företag gör sin läxa och tar fram ett bra underlag så kan man fatta ett bra beslut. Lönsamheten hänger på en rad saker, så som ens takvinklar eller om det finns träd som kan skugga panelerna. Med rätt förutsättningar så är det en bra investering.

- Mer om vad man ska tänka på när man gör en första uppskattning har vi mycket info om och man är förstås varmt välkommen att ta hjälp av oss med beräkningarna.

Så varför satsar vi på solceller och solel? Vad tjänar Göteborg Energi på det?
- Tja, vi tjänar inget på att fler sätter upp solcellspaneler i sig. Själva målet för oss är att ställa om Göteborgs elanvändning till 100% förnybar, vilket är del av vårt kärnuppdrag. Sen får förstås bostadsrättsföreningar och företag som producerar solel gärna sälja sitt överskott till oss, förklarar Rebecca.

- För att lyckas med den här omställningen kan vi som energibolag göra mycket, men inte allt. Alla vi i Göteborgsområdet behöver göra den här klimatresan tillsammans, avslutar hon.

Artikel från Göteborg Energi. Länk till artikel.
Rebecca Palmgren, produktspecialist på solenergi, Göteborg Energi

Fortsatt uppåt för värmepumpar

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) hade en fortsatt kraftig ökning under första kvartalet, + 16 procent. Den ökningen är i samma nivå som sista kvartalet 2018. Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under första kvartalet med 15 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Trenden med försäljningsökningar bröts under första kvartalet då de minskade med 11 procent. Nybyggnationen av småhus har stor påverkan på försäljningen av frånluftvärmepumpar, då frånluftsvärmepumpar främst installeras i dessa byggnader. Under 2018 minskade antalet påbörjade byggnationer av småhus med 17 procent, enligt SCB, och trenden verkar hålla i sig även under början av 2019.

Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2019 ökade försäljningen inom detta segment med 20 procent.

- Försäljningsutvecklingen följer helt våra förväntningar, möjligtvis då med en något större ökning för luft-vatten- och vätska-vattenvärmepumpar än väntat, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Minskningen för frånluftsvärmepumpar följer förändringarna i nybyggnationen av småhus med något kvartals eftersläpning. Dessa trender tillsammans med ett fortsatt stort intresse för fastighetsvärmepumpar förväntas bestå även fortsättningsvis, avslutar han.                                 

Under första kvartalet 2019 såldes värmepumpar för 1,7 miljarder kronor i Sverige, vilket är 11 procent mer än motsvarande period 2018.

Artikel från Kyla & Värme. Länk till artikel.
 

Anders Borg framtidsspanar om fastighetssektorn

Vad ser du för utmaningar i Sverige just nu inom den ekonomiska sektorn?

Det finns en rad orosmoment just nu. Trump och handelskonflikten mellan USA och Kina är inte bra. Att Storbritannien är på väg mot Brexit är också komplicerat. De politiska motsättningarna i Frankrike pressar tillbaka reformviljan.

Samtidigt är räntorna låga och kommer att förbli låga. Det finns ingen inflation i Sverige eller i USA och övriga omvärlden. Det behövs inte några stora räntehöjningar från Riksbanken. Det betyder att tillväxten har en del stöd. Fastighetsmarknaden kommer att gå lite sidledes under hela 2019. Det sker ju en uppbromsning i nybyggnationen.

Sverige har goda förutsättningar för tillväxt. Företagsklimatet är starkt, makroekonomi i god ordning, innovationsförmågan stark och arbetsmarknaden präglas av stabilitet i lönebildningen. Det kan också komma en del strukturreformer. En borttagen värnskatt och förbättrade villkor för personaloptioner gör Sverige mer attraktivt. Kan det också ske vissa avregleringar kring hyresfastigheter och byggnation är det positivt.

Den stora utmaningen är hushållens skuldsättning i kombination med att byggsektorn vuxit mycket snabbt de senaste åren. Sker det en mer allvarlig uppbromsning i världsekonomin kommer det påverka Sverige.

Fastighetssektorn har utvecklats starkt, vad är din framtidsspaning för fastighetsbranschen?

Fastighetssektorn i Sverige och Norden är väldigt intressant. Det sker nu en mycket snabb urbanisering i hela Norden. Göteborg, Stockholm, Malmö och andra större städer ser en snabb befolkningstillväxt och förutsättningar för att näringslivet ska växa är goda. Arbetsmarknaden är stark och närheten till forskning och utveckling ger ett stöd. Start up-företagen har bra förutsättningar. Tillgången till infrastruktur är en viktig faktor. Det kommer att behöva byggas mera, men det måste ske utan att de finansiella riskerna ökar. Det betyder att det måste ske gradvisa förändringar av regelverket för att det ska bli mindre kostsamt att bygga. Den kanske allra viktigaste är att det blir enklare att bygga på höjden eftersom det sänker kostnaderna, ökar hållbarheten miljömässigt och ger närhet till service och kultur. Fastighetssektorn står inför en väldigt intressant period.

Varför är Fastighetsmässan ett bra forum att mötas på?

Detta är Nordens största fastighetsmässa och är en bra mötesplats där fastighetsbranschen samlas. Jag har deltagit tidigare och det har alltid gett spännande möten och förutsättningar för intressanta diskussioner. Det ska bli jättekul att komma till Fastighetsmässan i september!

Anders Borg, Tidigare Finansminister (M)

Ett Västsverige i världsklass

För ett västsvenskt näringsliv i världsklass, det är ledorden för Västsvenska Handelskammarens vision. Målen är höga och ambitionen likaså. Det och mycket mer kommer Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren, tala om på Fastighetsmässans scen den 5 september kl. 10.30.

Göteborg har inlett sin största utvecklingssprång i modern historia, det skriver staden på sin webbsida. Det byggs för att komma ikapp bostadsbristen och göra plats för 150 000 nya göteborgare. Samtidigt ska Göteborg bli en grön och nära storstad. En stad som är hållbar och öppen för världen. Allt som allt ligger målet på 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till år 2035.

- Göteborg står inför en fantastisk utveckling - det kommer jag prata om på Fastighetsmässans scen i september. Vi är den starkaste tillväxtregionen i Sverige, kanske till och med i Skandinavien och det vill jag att samtliga besökare på Fastighetsmässan ska få reda på. Jobbar man i bygg- och fastighetsbranschen är Göteborg staden man ska engagera sig i de kommande 20 åren, säger Johan Trouvé.

Idag händer allt på en och samma gång. Aktörer från olika håll bygger och utvecklar för fullt.
- Det intressanta är just att det är väldigt många, olika, aktörer som engagerar sig. Allt från enskilda statliga aktörer, kommunala och privata aktörer som bolag och statliga myndigheter. Och alla agerar samtidigt, säger Trouvé och fortsätter:

- Det går också väldigt bra med sysselsättningen i den här regionen. Efterfrågan på kompetens och arbetskraft är stor. Det kräver i sin tur nya bostäder och kontor samt offentliga byggnader. Allt driver på stadsutvecklingen.

Fastighetsmässan Göteborg

Johan Trouvé lyfter vikten av samlingspunkter där branschen kan träffas, utbyta tankar och erfarenheter. Platser där man får den kunskap och information krävs.

- Jag hoppas att jag kan bistå personer på mässan med kunskap som de inte hade innan, eller så har jag bekräftat en tanke som redan fanns där.

Framtida testarenor

En sådan tanke kan vara hållbar stadsutveckling, en oerhört stark trend idag, berättar Trouvé.
- Jag hoppas och tror att den byggnation som sker i Göteborg kommer innebära att marknadsaktörer hittar nya metoder som är mer hållbara, att de tänker till vid resurshantering och sen planerar för en framtida klimatförändring. Göteborgs stad har varit en föregångare inom det området. Man har tittat på vad det innebär när vi får havsnivåhöjningar eller mer extremväder, säger Trouvé och avslutar:

- För att vi ska ligga i framkant skulle jag gärna se testarenor, eller pilotanläggningar där man testar nya lösningar i Göteborg. Kanske kan vi bli en föregångare inte bara i Sverige, utan hela världen. Jag tycker att alla aktörer, från beställare till utförare har en möjlighet och ett ansvar att lösa hållbarhetsfrågan på bästa sätt. Det kommer att bli ett krav på allt och alla i framtiden och ser man inte själv hur man kan bidra med det och ändra sin affärsmodell ska man nog inte vara på den här marknaden. Det är min uppmaning.

Text: Jessica Nejman, Branschaktuellt
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren