easyfairs

Kompetensutvecklas och inspireras av mässans seminarieprogram

På Fastighetsmässan kan du inspireras av ett brett seminarieprogram där branschens experter föreläser med framtidens fastighetsbransch i fokus. 

Scen 1

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog

Anna-Karin är har lång erfarenhet av ledarskap inom näringsliv och offentlig verksamhet och har fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen.
ak

Scen 2

Specialprogram

med föranmälan


09.15-09.20

Fastighetsmässan, Göteborgs Stad och Mölndals Stad öppnar mässan

Martin Öbo
Fastighetsdirektör
Göteborgs Stad

Björn Marklund
Stadsbyggnadschef
Mölndals Stad

Petra Wohner
Project Manager
Fastighetsmässan


09.20-10.00

Göteborg - fortsatt högt tempo i stadsutvecklingen och hög byggtakt i regionens kärna

Göteborgs bygg- och anläggningsprojekt går för högtryck. Stor inflyttning, stark konjunktur, stigande projekteringsvolymer och positiva siffror vad avser färdiggjutna nycklar borgar för att Göteborg kommer att stå sig och fortsatt gå starkt inom bygg, anläggning och infrastrukturprojekt den kommande perioden framöver.

ki

 

Martin Öbo

Fastighetsdirektör
Göteborgs Stad

09.45-10.30

Lisebergs Jubileumsprojekt från idé till verklighet

Varför väljer Liseberg att investera över 2 miljarder i ett upplevelsehotell och en vattenpark? Från politiskt förankring till projektering och genomförande. Liseberg kommer att skapa en produkt som saknar motsvarighet i Norden idag. Välkommen att lyssna på historian och se förhandsbilder på hur det kan se ut.

a

 

Thomas Sjöstrand

VD
Lisebergs Jubileumsprojekt

08.00-13.00

Utbildning: Energibyggare

Du har väl inte missat att alla nya byggnader i Sverige ska vara nära noll energibyggnader i Sverige om två år?

Gå utbildningen Energibyggare till unikt mässpris på Fastighetsmässan! För yrkesverksamma byggnadsarbetare, installatörer och alla som äger och ansvarar för byggnader.

energi

10.15-11.00

Inblick i framtidens städer

Hur kommer våra städer att se ut om 10-20 år? Hur kommer energianvändningen att se ut och vilka utmaningar står vi inför när energisystemet ska gå mot 100% förnybart? Hur kommer solceller att integreras i stadsbilden och vilka krav kommer att ställas på invånarna? Välkommen att få en inblick i framtiden tillsammans med Rebecca Palmgren och Eric Zinn från Göteborg Energi.

d

 

Eric Zinn

Hållbarhetschef
Göteborg Energi
f

 

Rebecca Palmgren

Produktspecialist Sol
Göteborg Energi

10.45-11.30

Hur driver leverantörer inom byggindustrin sin digitala marknadsföring gentemot föreskrivande led?

Magnus kommer svara på vad  BIM är och varför detta är en digital beslutsprocess, vilka utmaningar som byggindustrin står inför och hur användandet av BIM-objekt kan möjliggöra nya affärsmöjligheter, öka försäljningen samt erbjuda export till nya regioner och marknader.

gv

 

Magnus Karlsson

Business Developer
BIMobject

11.00-13.30

Seminarium: Sveriges BostadsrättsCentrum

Under två halvdagar kommer SBC ha speciellt utformade seminarier för er som är aktiva inom en bostadsrättsförening. De berör ämnen som till exempel ekonomi, ombyggnationer och olika juridiska frågor.

sbc

11.15-12.00

Tid för en liberal bostadsidé

I rapporten Från folkhem till drömhem – tid för en liberal bostadsidé får de borgerliga partierna svidande kritik av Linda Jonsson, analytiker på Veidekke och moderat debattör. Av deras bostadspolitiska program framgår att en helhetsidé saknas och att den ideologiska kompassen sviktar, menar hon. 

s

 

Linda Jonsson

Analytiker
Veidekke

12.00-12.45

Enkelt avhjälpta hinder – hur enkelt är det?

Att åtgärda Enkelt Avhjälpta Hinder (EAH) på befintliga fastigheter kan ofta ses som en svår och kostsam process – Hur underlättar man denna process? Tillgängligheten glöms ofta bort i den tidiga planeringen av nya fastigheter och hinder som lätt hade kunnat undvikas uppstår – Hur undviker man det? Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser – Hur uppnår man dessa krav?

Med sina 10 års erfarenhet inom tillgänglighet och över 3000 inventerade fastigheter med uppdrag från bland annat Statens fastighetsverk, Migrationsverket, Lokalförvaltning, Svenska Kyrkan, IACAD Dubai och Department of Tourism Dubai,  kommer Rehan Hussain ge er sin syn på ”Enkelt avhjälpta hinder - hur enkelt är det?”

 

Rehan Hussain

Founder & CEO
All Access Scandinavia AB

12.45-13.30

Vikten av en ny tågstation i Mölndal

Göteborgsregionen står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Hur bidrar Mölndal till utvecklingen? Götalandsbanan och det nya stationsläget i Mölndal är en viktig del i denna utveckling. Björn och Urban förklarar hur och varför.

a

 

Björn Marklund

Stadsbyggnadschef
Mölndals Stad
s

 

Urban Hammarlund

Regionchef Affärsutveckling
Jernhusen

13.15-14.00

Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar och klimatneutrala byggnader?

Under panelen fördjupar vi oss i hållbara Göteborg och spjutspetsprojekt inom klimatneutrala byggnader och sgbcs kommande certifieringssystem. Masthuggskajen är första stadsutvecklingsprojektet att certifieras i SGBCs certifieringssystem för stadsdelar - Citylab. Under passet återger vi utmaningar och erfarenheter av lokal hållbar stadsbyggnad. Vi blickar också framåt på det kommande systemet för klimatneutrala byggnader, NollCO2, och lyfter fram ett utav pilotprojekten som är först ut med att testa de nya kriterierna.

x

 

Linda Kjällén

Affärsutvecklare
Sweden Green Building Council
f

 

Filip Elland

Hållbarhetschef
Castellum
l

 

Christine Olofsson

Hållbarhetschef
Älvstranden Utveckling

13.45-14.30

Bostadsbyggande med nytt styre

Göteborgs stad har fått ett nytt politiskt styre och vad innebär det för stadsutvecklingen i Göteborg. Vilka är de framtida utmaningarna och hur tänker Alliansen hantera dem.

a

 

Axel Josefson

Kommunstyrelsens ordförande
Göteborg

14.30-15.15

Hur lönsam är egentligen en värmepump?

Värmepumpens lönsamhet beror på flera faktorer, som ofta inte blivit utsagda. Sådana faktorer kan vara kalkylränta, kalkylsikt, energiprisökningar och till exempel om fastighetens mervärde ska räknas in. Klimatet, isoleringsgraden, golvytan och till exempel bergets konduktivitet spelar också in, men dessa faktorer är trots allt enklare att uppskatta.

6

 

Jan-Erik Nowacki

Teknisk expert
Svenska kyl och värmepumpföreningen

15.00-15.45

Köpcentret Frölunda Torg – konvertering till fossilfritt energisystem

Ett nytt fossilfritt energisystem baserat på geoenergi och solel är nu i drift på köpcentret Frölunda Torg. Torbjörn berättar historian om hur projektet skapades och resan till färdigt driftsatt system.

h

 

Torbjörn Sjögren

Regionchef västra Sverige
Energy Machines

15.30-16.15

Energiquizet med Mölndal Energi

Vad för energi kommer vi vilja ha och använda i framtiden? Tävla och få kunskap om hur energi skapas – från vattenkraften i Kvarnbyn och Djupedala till dagens fossilfria kraftvärmeverk på Riskulla. 

De mest energifyllda vinner fina priser!

a

 

Peter Öhman

Försäljningschef
Mölndal Energi
g

 

Mattias Sjöstrand

Kommunikationschef
Mölndal Energi

16.15-17.00

Stryk digitalisering

Antalet människor med tillgång till internet dubbleras det kommande decenniet och mjukvara förändrar spelplanen för alla organisationer och individer. Vi programmerar om oss själva biologiskt, vi manipulerar material på atomnivå och vi skapar artificiell intelligens som ska överträffa människans. I en inte alltför avlägsen framtid har behovet av mänsklig kompetens och arbetskraft förändrats totalt, många av de företag och varumärken vi kommer prata om på tio års sikt är inte ens startade idag. Vi befinner oss i början på början av en helt ny era där ny teknik och beteendeförändringar öppnar upp för en mera effektiv resursfördelning, där stora organisationsmodeller möter konkurrens från små och där nätverk vinner över hierarkier.

s

 

Stefan Hyttfors

Futurist

17.00-18.30

After Mässa

Avsluta mässans första dag med livemusik, nätverkande och något att dricka! Ett mässmingel är det perfekta tillfället att runda av dagen och mingla med både besökare och utställare. Varför inte bjuda in dina viktigaste kunder eller kollegor till ett mässbesök och en after work?

Plats: Entrén på Åbymässan i caféet Fast & Fresh
Tid: 17.00-18.30
Branschminglet är för både utställare och besökare. Vi bjuder på ett glas öl eller vin och snacks.