easyfairs

Proptech Area

Proptech Area med nya innovativa tjänster och geniala tekniker

På Fastighetsmässans Proptech Area möter ni framtiden. Här presenterar innovativa start-ups sina produkter och tjänster anpassade för hela fastighetsbranschen. Proptech Area på Fastighetsmässan presenteras i samarbete med #greenUps.

LumenRadio

LumenRadio möjliggör trådlös kommunikation för produkter i stora meshnätverk. Som specialister inom trådlösa nätverk har LumenRadio tagit fram ett erbjudande som är strömsnålt, framtidssäkert och tillförlitligt utöver det vanliga. Tekniken används exempelvis inom trådlös inomhusklimatkontroll, trådlös nödbelysning och uppkopplade lås.

s

Mimbly

Världen står inför en vattenkris där två tredjedelar av världens befolkning bor i områden av vattenstress årligen. Sommaren 2018 fick vi även i Sverige se hur illa det kan vara och hur viktigt vatten är. Vi på Mimbly gör något åt detta då vår produkt återvinner vatten från tvättmaskiner samtidigt som vi filtrerar bort mikroplaster. Vi återvinner i genomsnitt 70% av allt vatten vilket för EN tvättmaskin är 75 600 liter per år, vilket förutom miljönytta leder till stora kostnadsbesparingar för kunden. Vi har utvecklat produkten på Chalmers och vill sprida vår innovativa teknik över hela världen för att vatten är en demokratisk rättighet!

d

CheckWatt AB

Vi möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom intelligent dataanalys och automatisk kontroll över laster och generatorer. Vi bidrar till resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering. 

d

Metry

Metry samlar, strukturerar och kvalitetssäkrar data från alla källor, oavsett energislag. Genom att digitalisera tillgången till energidata hjälper Metry fastighetsbranschen att bli mer energismart.

f

Again

Agains teknik fångar effektiv näringen i avloppsvatten. Ämnena binds till naturliga, helt luktfria och hygieniserade mineral. Det renade överskottsvattnet kan släppas ut i naturen eller användas för bevattning. Tekniken kan användas för olika typer av avloppsvatten – men är särskilt anpassad för urinseparerade toaletter eller rejektvatten från biogasrötning. Huvuddelen av fosfor, kväve, kalium och mikronäringsämnen kan därmed återföras till odling. Det är det Again jobbar för – ett slutet kretslopp!

s

Move About

 

Move About är världens första satsning på elfordonspooler och startade redan 2008. Vi erbjuder verkligt hållbara mobilitetstjänster med elbilspooler och elcykelpooler till både organisationer och privatpersoner, och finns i dagsläget på 25 orter i Sverige med drygt 8.000 användare och över 100 elfordonspooler med sammanlagt 235 fordon. Move About arbetar för att skapa ett samhälle med fossilfria persontransporter, där vi alla reser med en kombination av cykel, fossilfri kollektivtrafik och tåg – samt elbilspool för de flexibla lokala resorna.

Move Abouts elfordonspooler möjliggör smidig och kostnadseffektiv personlig mobilitet med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats, dessutom med nollutsläpp då fordonen drivs av förnyelsebar och lokalproducerad solenergi och vindkraft så att man uppfyller alla miljömål.

h

Vad är #greenUps?

#greenUps är ett kluster av cleantech och greentech startups med små och medelstora företag i västra Sverige. Dess medlemmar är drivna entreprenörer som genom innovativa tjänster och geniala tekniker har det ömsesidiga målet att förändra förorenande, fossilberoende, ineffektiva sätt och beteenden till mer hållbara.

#greenUps-nätverket och dess verksamhet finansieras av Energimyndigheten och arrangeras av tre stora innovationsaktörer i Göteborg, Johanneberg Science Park, GU Ventures och Chalmers Ventures. Tillsammans med andra strategiska partners arbetar de för att göra Göteborg till Sveriges viktigaste stad för grön och ren innovation.

s
d
s
d