easyfairs

Proptech Area med nya innovativa tjänster och geniala tekniker

På Fastighetsmässans Proptech Area möter ni framtiden. Här presenterar innovativa start-ups sina produkter och tjänster anpassade för hela fastighetsbranschen. Proptech Area på Fastighetsmässan presenteras i samarbete med #greenUps.

Habits

Habits hjälper människor och företag att minska sin klimatpåverkan, genom en webapp med samma namn. Vi riktar oss till företag som vill minska sin klimatpåverkan, och där man vill engagera de anställda i arbetet. Vi åstadkommer detta genom att erbjuda en klimatkampanj som är anpassad till företagets specifika situation och möjligheter.

Vi har två erbjudanden med lite olika varianter. Dels en företagsintern kampanj för de anställda, dels en extern kampanj för att engagera kunder. Med vår kampanj skapar ni engagemang, bygger varumärke, och får ett mätbart resultat. Enkelt och effektivt. Tillsammans gör vi skillnad för klimatet.

s

Samster

Samster utvecklar och levererar hållbara kombinationslösningar för energi. Med bland annat sol, hybridteknik och värmepumpar sänker vi energikostnaden i både nya och gamla byggnader. Våra smarta lösningar möjliggör en årlig energikostnadsbesparing på minst 50 % med en återbetalningstid på 3–7 år.

Vår egenutvecklade och patentsökta solhybrid är utformad för att ge maximal prestanda. Då solen inte lyser utnyttjar panelen termisk värme från fukt och luft ner till 0 grader. Detta gör att den kan leverera energi året om, dygnet runt. Dessutom är den specialanpassad för värmepumpsdrift. Tack vare den låga arbetstemperaturen på hybridpanelen levererar den betydligt mer elenergi än en vanlig solcellspanel.

Bland våra kunder finns flera av Nordens största fastighetsbolag. I deras fastigheter drar vi maximal nytta av våra kombinationslösningar. Dessutom, med rätt styrvillkor optimerar vi energianvändningen och sänker både effektuttag och energikostnad. Vårt system gör det dessutom möjligt att konvertera fastigheter som normalt inte är lämpliga för bergvärme.

a

LumenRadio

LumenRadio möjliggör trådlös kommunikation för produkter i stora meshnätverk. Som specialister inom trådlösa nätverk har LumenRadio tagit fram ett erbjudande som är strömsnålt, framtidssäkert och tillförlitligt utöver det vanliga. Tekniken används exempelvis inom trådlös inomhusklimatkontroll, trådlös nödbelysning och uppkopplade lås.

s

Mimbly

Världen står inför en vattenkris där två tredjedelar av världens befolkning bor i områden av vattenstress årligen. Sommaren 2018 fick vi även i Sverige se hur illa det kan vara och hur viktigt vatten är. Vi på Mimbly gör något åt detta då vår produkt återvinner vatten från tvättmaskiner samtidigt som vi filtrerar bort mikroplaster. Vi återvinner i genomsnitt 70% av allt vatten vilket för EN tvättmaskin är 75 600 liter per år, vilket förutom miljönytta leder till stora kostnadsbesparingar för kunden. Vi har utvecklat produkten på Chalmers och vill sprida vår innovativa teknik över hela världen för att vatten är en demokratisk rättighet!

d

CheckWatt AB

Vi möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom intelligent dataanalys och automatisk kontroll över laster och generatorer. Vi bidrar till resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering. 

d

Metry

Metry samlar, strukturerar och kvalitetssäkrar data från alla källor, oavsett energislag. Genom att digitalisera tillgången till energidata hjälper Metry fastighetsbranschen att bli mer energismart.

f

Again

Agains teknik fångar effektiv näringen i avloppsvatten. Ämnena binds till naturliga, helt luktfria och hygieniserade mineral. Det renade överskottsvattnet kan släppas ut i naturen eller användas för bevattning. Tekniken kan användas för olika typer av avloppsvatten – men är särskilt anpassad för urinseparerade toaletter eller rejektvatten från biogasrötning. Huvuddelen av fosfor, kväve, kalium och mikronäringsämnen kan därmed återföras till odling. Det är det Again jobbar för – ett slutet kretslopp!

s

Move About

 

Move About är världens första satsning på elfordonspooler och startade redan 2008. Vi erbjuder verkligt hållbara mobilitetstjänster med elbilspooler och elcykelpooler till både organisationer och privatpersoner, och finns i dagsläget på 25 orter i Sverige med drygt 8.000 användare och över 100 elfordonspooler med sammanlagt 235 fordon. Move About arbetar för att skapa ett samhälle med fossilfria persontransporter, där vi alla reser med en kombination av cykel, fossilfri kollektivtrafik och tåg – samt elbilspool för de flexibla lokala resorna.

Move Abouts elfordonspooler möjliggör smidig och kostnadseffektiv personlig mobilitet med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats, dessutom med nollutsläpp då fordonen drivs av förnyelsebar och lokalproducerad solenergi och vindkraft så att man uppfyller alla miljömål.

h

Vad är #greenUps?

#greenUps är ett kluster av cleantech och greentech startups med små och medelstora företag i västra Sverige. Dess medlemmar är drivna entreprenörer som genom innovativa tjänster och geniala tekniker har det ömsesidiga målet att förändra förorenande, fossilberoende, ineffektiva sätt och beteenden till mer hållbara.

#greenUps-nätverket och dess verksamhet finansieras av Energimyndigheten och arrangeras av tre stora innovationsaktörer i Göteborg, Johanneberg Science Park, GU Ventures och Chalmers Ventures. Tillsammans med andra strategiska partners arbetar de för att göra Göteborg till Sveriges viktigaste stad för grön och ren innovation.

s
d
s
d