easyfairs

Aktiviteter på mässan

Aktiviteter och upplevelser på plats

Fastighetsmässan, Public Spaces och Säkerhet är inte bara en mötesplats för hela branschen och ett tillfälle att träffa nya kunder och leverantörer, göra affärer och se nya produkter och tjänster. Det är även ett tillfälle för upplevelser, inspiration och kunskapsinhämtning. På mötesplatsen hittar du ett brett utbud av upplevelser och inspiration.