Nyheter i Branschen

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Läs de senaste från Hållbart Byggande

Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Ett projekt mellan industri och akademi tar nu sikte på att ta fram en teknik där värmningen drivs med el istället. Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt ...
Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Ett projekt mellan industri och akademi tar nu sikte på att ta fram en teknik där värmningen drivs med el istället. Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt ...
13-12-19
Ramboll deltar i ett pilotprojekt där vattnet renas med aktivt kol. Tekniken ska testas i en ny pilotanläggning på Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Under 2019 har Ramboll drivit ett förstudieprojekt som har utvärderat tekniska alternativ och miljönyttan med läkemedelsrening. Uppdraget för Syvab, som driver Himmerfjärdsverket, innebar i förstudien förutom projektledning även teknikutredning och att ta fram ...
Ramboll deltar i ett pilotprojekt där vattnet renas med aktivt kol. Tekniken ska testas i en ny pilotanläggning på Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Under 2019 har Ramboll drivit ett förstudieprojekt som har utvärderat tekniska alternativ och miljönyttan med läkemedelsrening. Uppdraget för Syvab, som driver Himmerfjärdsverket, innebar i förstudien förutom projektledning även teknikutredning och att ta fram ...
13-12-19
Olika affärsmodeller för ljus som tjänst kan hjälpa kommuner och företag att komma över den finansiella tröskeln och investera i ny, energieffektiv belysning. De senaste årens teknikutveckling inom belysningsområdet med LED och styrning har gett stora möjligheter till energibesparingar. Men även om de tekniska lösningarna finns kan ekonomiska hinder bromsa nödvändiga uppgraderingar och gör att ...
Olika affärsmodeller för ljus som tjänst kan hjälpa kommuner och företag att komma över den finansiella tröskeln och investera i ny, energieffektiv belysning. De senaste årens teknikutveckling inom belysningsområdet med LED och styrning har gett stora möjligheter till energibesparingar. Men även om de tekniska lösningarna finns kan ekonomiska hinder bromsa nödvändiga uppgraderingar och gör att ...
12-12-19
Stockholms kommunala fastighetsbolag börjar med gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Det gör det enklare för de anlitade entreprenörerna att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt Stockholms stad. De nya gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Tidigare hade bolagen olika kravformuleringar ...
Stockholms kommunala fastighetsbolag börjar med gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Det gör det enklare för de anlitade entreprenörerna att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt Stockholms stad. De nya gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Tidigare hade bolagen olika kravformuleringar ...
12-12-19
Till våren invigs Kungsbacka Badhus. Thomas Betong har levererat en klimatförbättrad betong som gör innebar att koldioxidavtrycket från den platsgjutna betongen kunde reduceras med en tredjedel. Anläggningen på 12 000 kvadratmeter med familjebad, undervisningsbassänger, rutschkana, relax, gym och kafé byggs i huvudsak av betong. Betonmast och betongentreprenören HA Bygg letade efter en produkt som höll ...
Till våren invigs Kungsbacka Badhus. Thomas Betong har levererat en klimatförbättrad betong som gör innebar att koldioxidavtrycket från den platsgjutna betongen kunde reduceras med en tredjedel. Anläggningen på 12 000 kvadratmeter med familjebad, undervisningsbassänger, rutschkana, relax, gym och kafé byggs i huvudsak av betong. Betonmast och betongentreprenören HA Bygg letade efter en produkt som höll ...
11-12-19
västlänken

Västlänken - Så påverkas Göteborg

Nu bäddas det rejält för bygget av västlänken i Göteborg. 2026 kommer den sprillans nya tågtunneln att gå enligt plan. Men såklart kommer stora delar av staden att påverkas av arbetet.


Byggbranschen drabbas av flest dödsfall

Undersökningar visar att Byggbranschen är den bransch som drabbas av flest dödsfall på Jobbet. Den vanligaste orsaken är fallolyckor. 

bygg

strejk

Många glada att slippa strejken

Det var många som var glada att slippa strejken. Fastighet skulle ha gått i strejk på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Men det kom till ett avslut innan strejken ens han börja


Bostadsbristen finns kvar trots ökning av bostadsbyggande

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta öka under 20017 och 2018. Ändå beräknas det råda bostadsbrist i 3 av 4 av landets kommuner på 3 års sikt. 

bygg