Nyheter i Branschen

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Läs de senaste från Hållbart Byggande

Samtliga bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad ska nu ansluta sig till den ideella föreningen Nollzon med målet att skapa en utsläppsfri stadsdel. − Hammarby Sjöstad är ett område med många invånare och vi har alltid velat vara ett föredöme i miljöfrågan. Nollzon blir ett viktigt steg mot en helt utsläppsfri stadsdel och skapar förutsättningar för att vi ...
Samtliga bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad ska nu ansluta sig till den ideella föreningen Nollzon med målet att skapa en utsläppsfri stadsdel. − Hammarby Sjöstad är ett område med många invånare och vi har alltid velat vara ett föredöme i miljöfrågan. Nollzon blir ett viktigt steg mot en helt utsläppsfri stadsdel och skapar förutsättningar för att vi ...
19-10-18
Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet, har tilldelats Betongföreningens guldmedalj 2018. Mats Emborg nomineras för banbrytande och internationellt uppmärksammad forskning om temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner. Resultatet av hans forskning har lett till nya regler, riktlinjer och rekommendationer, lyder Betongföreningens motivering. Emborgs aktiva deltagande i implementeringsarbetet genom pedagogiska och entusiastiska föreläsningar och föredrag samt populärvetenskapliga texter ...
Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet, har tilldelats Betongföreningens guldmedalj 2018. Mats Emborg nomineras för banbrytande och internationellt uppmärksammad forskning om temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner. Resultatet av hans forskning har lett till nya regler, riktlinjer och rekommendationer, lyder Betongföreningens motivering. Emborgs aktiva deltagande i implementeringsarbetet genom pedagogiska och entusiastiska föreläsningar och föredrag samt populärvetenskapliga texter ...
19-10-18
Den 16 oktober togs det officiella första spadtaget för Prisma, Wihlborgs nya kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg. Prisma är ritat av Erik Giudice Architects med kontor i Paris, Malmö och Stockholm, med inspiration hämtad från ljuset, utsikten mot Danmark och färjorna som ständigt är i rörelse. Den 11 000 m² stora kontorsfastigheten ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Byggnaden utrustas bland ...
Den 16 oktober togs det officiella första spadtaget för Prisma, Wihlborgs nya kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg. Prisma är ritat av Erik Giudice Architects med kontor i Paris, Malmö och Stockholm, med inspiration hämtad från ljuset, utsikten mot Danmark och färjorna som ständigt är i rörelse. Den 11 000 m² stora kontorsfastigheten ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Byggnaden utrustas bland ...
19-10-18
Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. – Tillsammans måste vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Allmännyttan utgör en imponerande samlad kraft som kan göra mycket för att bidra till att ...
Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. – Tillsammans måste vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Allmännyttan utgör en imponerande samlad kraft som kan göra mycket för att bidra till att ...
18-10-18
Solelstaden Västberga, ett initiativ som samlar fastighetsägare och hyresgäster, har nu installerat sin första solelanläggning. Nätverket tar nu sikte mot att bli Stockholms soleltätaste stadsdel. Solcellsanläggningen som installerats på Elektravägen 14 i Västberga har en effekt på 158 kilowatt och består av knappt 600 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera lika mycket solel motsvarande elbehovet för ...
Solelstaden Västberga, ett initiativ som samlar fastighetsägare och hyresgäster, har nu installerat sin första solelanläggning. Nätverket tar nu sikte mot att bli Stockholms soleltätaste stadsdel. Solcellsanläggningen som installerats på Elektravägen 14 i Västberga har en effekt på 158 kilowatt och består av knappt 600 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera lika mycket solel motsvarande elbehovet för ...
18-10-18
västlänken

Västlänken - Så påverkas Göteborg

Nu bäddas det rejält för bygget av västlänken i Göteborg. 2026 kommer den sprillans nya tågtunneln att gå enligt plan. Men såklart kommer stora delar av staden att påverkas av arbetet.


Byggbranschen drabbas av flest dödsfall

Undersökningar visar att Byggbranschen är den bransch som drabbas av flest dödsfall på Jobbet. Den vanligaste orsaken är fallolyckor. 

bygg

strejk

Många glada att slippa strejken

Det var många som var glada att slippa strejken. Fastighet skulle ha gått i strejk på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Men det kom till ett avslut innan strejken ens han börja


Bostadsbristen finns kvar trots ökning av bostadsbyggande

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta öka under 20017 och 2018. Ändå beräknas det råda bostadsbrist i 3 av 4 av landets kommuner på 3 års sikt. 

bygg