Nyheter i Branschen

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Läs de senaste från Hållbart Byggande

Lina Öien tar över som ny chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen då tidigare chefen, Charlotta Szczepanowski, lämnar sin tjänst. Lina Öien har varit på Riksbyggen sedan 2013. Hon har närmast varit chef för Riksbyggens ledningssystem och har enligt företaget 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i egenskap av konsult med fokus ...
Lina Öien tar över som ny chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen då tidigare chefen, Charlotta Szczepanowski, lämnar sin tjänst. Lina Öien har varit på Riksbyggen sedan 2013. Hon har närmast varit chef för Riksbyggens ledningssystem och har enligt företaget 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i egenskap av konsult med fokus ...
21-06-18
Med det nyinstiftade Bopriset till minne av Josef Frank vill Boinstitutet lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande, en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett ...
Med det nyinstiftade Bopriset till minne av Josef Frank vill Boinstitutet lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande, en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett ...
20-06-18
Hur påverkas möjligheterna att förflytta oss på ett hållbart sätt i en allt tätare stadsdel? Logistikens roll i stadsutvecklingen och dess möjlighet att bidra till positiva effekter i den nya smarta staden diskuteras under ett av seminarierna på Samhällsbyggararenan. Förtätade städer med ökad befolkning ställer nya krav på både innovation och logistik. Det innebär att ...
Hur påverkas möjligheterna att förflytta oss på ett hållbart sätt i en allt tätare stadsdel? Logistikens roll i stadsutvecklingen och dess möjlighet att bidra till positiva effekter i den nya smarta staden diskuteras under ett av seminarierna på Samhällsbyggararenan. Förtätade städer med ökad befolkning ställer nya krav på både innovation och logistik. Det innebär att ...
20-06-18
En renoverad nybarockkyrka, ett upprustat anrikt konstmuseum och ett nybyggt modernt tingsrättshus. Tre projekt som är nominerade i årets upplaga av Stenpriset. I år är totalt elva projekt nominerade, vilket är det största antalet nominerade hittills. – Vi har aldrig haft så många nominerade som i år, vilket är glädjande i sig. Det är samtidigt ...
En renoverad nybarockkyrka, ett upprustat anrikt konstmuseum och ett nybyggt modernt tingsrättshus. Tre projekt som är nominerade i årets upplaga av Stenpriset. I år är totalt elva projekt nominerade, vilket är det största antalet nominerade hittills. – Vi har aldrig haft så många nominerade som i år, vilket är glädjande i sig. Det är samtidigt ...
20-06-18
På många ställen i landet har byggtakten stannat av. Samtidigt fortsätter behovet av bostäder att öka under de närmaste åren och i synnerhet för de samhällsgrupper som står utan bostad, visar Boverkets senaste byggbehovsprognos. Efter en lång tids högtryck på marknaden märks en minskning av byggandet. Men bostadsbehovet fortsätter samtidigt att vara fortsatt stort. Enligt ...
På många ställen i landet har byggtakten stannat av. Samtidigt fortsätter behovet av bostäder att öka under de närmaste åren och i synnerhet för de samhällsgrupper som står utan bostad, visar Boverkets senaste byggbehovsprognos. Efter en lång tids högtryck på marknaden märks en minskning av byggandet. Men bostadsbehovet fortsätter samtidigt att vara fortsatt stort. Enligt ...
19-06-18
västlänken

Västlänken - Så påverkas Göteborg

Nu bäddas det rejält för bygget av västlänken i Göteborg. 2026 kommer den sprillans nya tågtunneln att gå enligt plan. Men såklart kommer stora delar av staden att påverkas av arbetet.


Byggbranschen drabbas av flest dödsfall

Undersökningar visar att Byggbranschen är den bransch som drabbas av flest dödsfall på Jobbet. Den vanligaste orsaken är fallolyckor. 

bygg

strejk

Många glada att slippa strejken

Det var många som var glada att slippa strejken. Fastighet skulle ha gått i strejk på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Men det kom till ett avslut innan strejken ens han börja


Bostadsbristen finns kvar trots ökning av bostadsbyggande

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta öka under 20017 och 2018. Ändå beräknas det råda bostadsbrist i 3 av 4 av landets kommuner på 3 års sikt. 

bygg