Bostadskrisen

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta öka under 20017 och 2018. Ändå beräknas det råda bostadsbrist i 3 av 4 av landets kommuner på 3 års sikt. Siffrorna kommer ifrån Boverkets senaste prognos. 

Under 2016 påbörjades en 67 000 bostäder vilket var en ökning med 30 % från föregående år. 2017 kommer det enligt Boverkets prognos påbörjas 72 000 bostäder och 74 500 bostäder nästa år

BYGG