Västsveriges Smartaste Fastighet

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Västsveriges smartaste Fastighet

Syftet med priset är att skapa uppmärksamhet och medvetenhet om vikten av smart teknik som leder till ett hållbart samhälle. Smarta fastigheter behöver inte endast handla om teknik utan även om hållbarhet, miljöpåverkan, automation, energieffektivitet, digitalisering mm.

Fokus för tävlingen kommer att ligga på hur rätt använd smart teknik kan leda till ett hållbart samhälle. Exempelvis ett smartare och mer hållbart energisystem som sätter fastigheten och människorna i fokus. Rätt materialval och smarta konsumentanpassade lösningar som minskar energianvändningen. Nybyggnation som inte bara är energisnål utan även förberedd för framtidens energilösningar.

Anders Borg, Fastighetsägarna och Easyfairs delar ut priset för Väst Sveriges smartaste fastighet. 

img

Vill du nominera någon?

Skicka din nominering till: 

linda.karlsson@easyfairs.com