Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Mässans utställare

Security Solution Software

Security Solution Software

C04:32

41263 GÖTEBORG
Sweden
www.securitysolution.se

Security Solution Software är ett företag som erbjuder systemlösningar till offentlig verksamhet och medelstora till stora företag inom näringslivet som aktivt och preventivt arbetar med sina säkerhetsfrågor.
Security Solution har utvecklat flera systemstöd för riskhanteringsprocessen såsom risk- och sårbarhetsanalyser, nulägesanalyser, åtgärdsplan samt interaktiv webbutbildning med fokus på informationssäkerhet, som ett flertal kommuner och aktörer inom näringslivet använder sig av i nuläget.

Produkter

Produktnyheter

 • Lyssna på vår föreläsning på onsdag den 6 september kl. 14.15-15.00

  Lyssna på vår föreläsning på onsdag den 6 september kl. 14.15-15.00
  Anders berättar om nyttan med riskhantering, hur du får kontroll över ditt analysarbete. Camilla kommer att berätta om vikten av en välordnad krishantering med exempel från sina erfarenheter från Europol.

  http://www.securitysolution.se/aktuellt/

 • ISA Lansering!

  Var med när vi introducerar ISA Interactive Security Awareness
  Med vår lättillgängliga interaktiva utbildning kommer din organisation upprätthålla rätt säkerhetsnivå och få en högre säkerhetsmedvetenhet.

  http://www.securitysolution.se/produkter/utbildnin...