Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Mässans utställare

Keim Scandinavia A/S

Keim Scandinavia A/S

B05:50

21618 Limhamn
Sweden
www.keim.se

KEIM har sedan 1878 tillverkat silikatfärger och lasyrer för mineraliska underlag. Idag finns även lösningar för inomhusmålning på trä, puts, betong, naturstensrenovering och åtgärder av fuktiga miljöer.

Sammansmält kvartssand och pottaska, kaliumsilikat, med tillsats av oorganiskt färgpigment är grunden i Keims silikatfärg.

Keims produkter: är fria från organiska lösningsmedel, har lång kulörbeständighet, är helt diffusionsöppna, har högt PH-värde under hela livslängden, miljöanpassad, brinner inte, antistatisk, allergivänlig, mögelhämmande och finns i över 300 standardkulörer.

Keims silikatfärg i jämförelse med plastdispersionsfärg:
• Energiförbrukningen vid tillverkningen är bara en fjärdedel så stor.
• Utsläppen vid tillverkningen är hälften så stora.
• Mängden spillvatten är hälften så stor och avfallet en tredjedel.
• Koldioxidnivån i tillverkningsprocessen är cirka en tredjedel så hög.

Övrig fakta Keimfarben GMBH
• ISO 9001 och 14001
• Våra färgsystem i överensstämmelse med tysk DIN-standard.
• Våra färgsystem för inom- och utomhusbruk är brandprövade och godkända.

Produkter