Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Mässans utställare

Pre Risk & Crisis Management AB

Pre Risk & Crisis Management AB

C03:22b

12343 Farsta
Sweden
http://www.pre.se

PRE är specialister inom brandskydd och brandsäkerhet och arbetar med allt ifrån det förebyggande brandskyddsarbetet med att minimera riskerna, till hur en brand ska hanteras om det trots allt skulle börja brinna. Våra tjänster utgår ifrån SBA, systematiskt brandskyddsarbete, och vi har en helhetssyn på allt vi gör. Hur brandsäkerhetslösningarna ser ut beror på verksamhetens förutsättningar. Vi arbetar alltid för att hitta den smartaste lösningen för varje enskild kund. Av erfarenhet vet vi att kvalitet lönar sig i längden och att miljömedvetenhet är en långsiktigt hållbar strategi.

Produkter