Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Mässans utställare

Enreduce Energy Control AB

Enreduce Energy Control AB

B02:02

75106 Uppsala
Sweden
www.enreduce.se

EnReduce® bygger på kunskapen om att hus har olika förmåga att lagra värme.
I praktiken innebär det att vi kan beräkna varje hus unika förmåga att lagra energi,
energi som vi tar till vara vid uppvärmningen.