Seminarier torsdag

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Seminarier torsdagen 7 september

På Fastighetsmässan kan du njuta av över 40 seminarier där branschens experter föreläser med framtidens fastighetsbransch i fokus. Mässan Säkerhet arrangeras parallellt med ytterligare en scen där du kan lyssna till seminarier inom säkerhetsrelaterade ämnen. 

8:00 - 9.00 | Säkerhetsbranschen | Scen 3 säkerhet

kameraövervakninng

Frukostseminarium - Anmälan krävs

Kan brott förebyggas med en effektivare användning av säkerhetskameror?

Terrorism och ändrad brottslighet kräver att vi utnyttjar den teknik som finns. Hur kan en effektivare kameraanvändning bidra till att förebygga och klara upp brott? Vilka förutsättningar behöver skapas, och varför krävs en ny lagstiftning?

Säkerhetsbranschen bjuder på en enklare frukost

Medverkande: Stefan Rydholm, Säkerhetschef Nordstan
Kristina Bergman Alme (L), kommunfullmäktige
Christofer Ahlqvist, Chefredaktör och ansvarig utgivare, Göteborgs-Posten

Anmäl dig här >>

09.00-09.45 | Fredrik Nielsen | Scen 1

fredrik

Sverigeförhandlingen – mer än bara höghastighetståg

Kring midsommar blev det klart med ett avtal mellan Göteborg, Västra Götalandsregionen och staten om så kallade storstadsåtgärder inom ramen för Sverigeförhandlingen. Åtgärderna rör bland annat förbättrad kollektivtrafik och cykelåtgärder för drygt 7 miljarder kronor, som ska möjliggöra fler bostäder. Staten går in och medfinansierar delar av dessa satsningar i utväxling mot att Göteborg åtar sig att bygga 45 680 nya bostäder fram till 2035. Vad innebär åtgärderna för Göteborg? Vilka satsningar ska göras och var ska bostäderna byggas? Medverkande: Fredrik Nielsen, planeringsledare på Stadsledningskontoret 

Ylva Löf, Avdelningschef för stadsutveckling på Stadsledningskontoret
Fredrik Nielsen, planeringsledare på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

9.00 - 9.45 | Anders Strömberg | Scen 3 säkerhet

Sveriges cybersäkerhet

Svenskt cybersäkerhetsindex visar – vi är dåligt skyddade mot cyberhot, trots risker på dryga böter när EU:s nya datalag – GDPR träder i kraft under 2018. Du får under presentationen veta hur din bransch ligger till och vilka faktiska hot och utmaningar vi står inför. Rapporten svenskt cybersäkerhetsindex är frukten av ett samarbete mellan Advenica, Dataföreningen, Sig Security, SACS, Christer Magnusson Docent vid Stockholms Universitet och Radar. 

Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica

10:00 - 10:30 | Tomas Kruth | Scen 2

thomas

Visionens sprängkraft blir tydlig i Drömmen om Borås

Att arbeta fram en tydlig och förankrad vision och gemensam målbild är avgörande för allt utvecklingsarbete. Att få alla aktörer att arbeta åt samma håll skapar inte bara resurseffektivitet, det kan också göra att saker händer som ingen trodde var möjliga när man började. 

Tomas Kruth, Expert stadsutveckling, Fastighetsägarna

10.00-10.45 | Åsa Henninge | Scen 1

Hur het är fastighetsmarknaden i Göteborg?

Det pratas mycket om en byggboom som sveper över landet. Investeringsviljan är stor, transaktionsnivåerna är höga och fastighetsvärdena likaså. Men hur står sig Göteborgsmarknaden i förhållande till övriga landet? Vi tar tempen. 

Åsa Henninge, analyschef NAI Svefa

10.00 - 10:45 | Helene Blennermark Zendegani, Pia Fridström, Beatrice Klein | Scen 3 säkerhet

hyresgästföreningen

Mer inflytande till civilsamhället – för ett tryggare bostadsområde

Civilsamhället upplever ett ökat ansvar i samhället i allt i från ungas sysselsättning i bostadsområden och grannsamverkan till mottagande av flyktingar. Är folkrörelserna rustade för ansvaret och hur kan de  samarbeta med staden och fastighetsägare? 

Helene Blennermark Zendegani, Affärsutvecklare Integration, Poseidon,
Pia Fridström, Förbundsstyrelseledamot, Hyresgästföreningen,
Beatrice Klein, Utvecklingsledare stadsutveckling, Lundby stadsdelsförvaltning.

10.45-11.15 | Louise Magnusson | Scen 2

Hyressättning vid nyproduktion av bostäder

Vid detta tillfälle berättar vår expert Louise Magnusson från Fastighetsägarna om nyproduktionshyra. Hur går det till och vilka alternativ finns när bostadshyra ska fastställas. Vad är egentligen presumtionshyra och hur fungerar det.

Louise Magnusson, Fastighetskonsult, Fastighetsägarna

11.00-11.45 | Kicki Björklund | Scen 1

Jämlikt Göteborg - Olika fast lika bra

Göteborgs Stad arbetar långsiktigt och målmedvetet för en jämlik stad. Det handlar om att minska skillnader i hälsa och livsvillkor och samtidigt öka sammanhållningen, tilliten och delaktigheten. Som en stor allmännyttig aktör i staden kan Bostadsbolaget bidra till att öka jämlikheten i bostadsområdena. Kicki Björklund, vd, berättar hur Bostadsbolaget arbetar med hyresgästdialog kring trygghet i boendet, nyproduktion och renoveringar. Allt under devisen olika och lika bra.

Kicki Björklund, Vd, Bostadsbolaget

11:00 -11:45 | Tomas Kruth | Scen 3 säkerhet

Purple Flag - ett utvecklingsverktyg för en trygg och hållbar stad

Det utbud som erbjuds besökare och invånare har en tydlig koppling till trygghet och säkerhet. Att utveckla utbudet under de mörka timmarna är avgörande för att alla ska vilja eller kunna besöka staden. Men hur gör vi? 

Tomas Kruth, Expert stadsutveckling, Fastighetsägarna

11.30-11.50 | David Köröndi | Scen 2

Diskrimineringslagstiftningen vid val av hyresgäst

Efter vilka regler och kriterier sker valet av hyresgäst? Ett litet misstag i uthyrningsprocessen kan stå hyresvärden dyrt längre fram om till exempel en frånvald hyresgäst gör gällande att han eller hon har blivit diskriminerad.

David Köröndi, Fastighetskonsult, Fastighetsägarna 

12.00-13.00 | Alexander Ståhle, Paul Göransson & Joakim Foremalm | Scen 1

ståle

Stadsutveckling som skapar värden

Bostads- och fastighetspriserna varierar stort över staden, även om husen kanske ser likadana ut. Länge har kunskapen saknats om hur stadens struktur påverkar priserna men nu finns ett flertal studier och metoder för att planera staden så att värdena maximeras. 

Alexander Ståhle, Vd på SpaceScape och stadsbyggnadsforskare på KTH,
Paul Göransson, Vd Urbanivation
Joakim Foremalm 
Fil.Dr i Etnologi.

12.00 - 12.45 | Anders Adali | Scen 3 säkerhet

Från värdetransportrånare till säkerhetskonsult 

Han var egenföretagare, butikschef, småbarnspappa och helnykterist, och levde dubbelliv som värdetransportrånare i tio år. Det här är den före detta yrkesbrottslingen Anders Adalis historia. Är idag bland annat säkerhetskonsult, föreläsare och har släppt boken ”Pengar, pengar, pengar”. Har varit med i Brottskod på TV3 och Veckans Brott på SVT. En andra bok är på gång "Svenska Rånare" med med den kända kriminaljournalisten Dick Sundevall.

Anders Adali, fd Värdetransportrånare, Nu: Säkerhetskonsult

12.30-13.00 | Håkan Alnebratt | Scen 2

Energieffektivisering till vardags - tips och trix för lönsammare fastighetsförvaltning

Tänker berätta om de förändrade kraven på Energideklarationer samt hur man med enkla medel, kan sänka sina energikostnader med att skaffa sig bättre kunskap om energianvändningen i fastighetsbeståndet. Dessutom är det av största vikt att på ett korrekt sätt följa energi och vattenförbrukningar med ett bar energistatistiksystem( t.ex. EUS) för att klara både lagkrav och ha en bra kostnadskontroll.

Håkan Alnebratt, Majornas Energi & Miljökonsult AB, cert Energiexpert & Energikartläggare.


12.45 - 13.00 | Prisutdelning | Scen 3 säkerhet

årets säkerhetsinsats

Prisutdelning av årets säkerhetsinsats

På en mässa där framtidens skydd & säkerhet står i centrum vill vi gärna lyfta fram och hylla den person, företag eller lösningen som under året bidragit till en betydande förändring eller förbättring av branschen.

13.15-13.45 | Emma Österdahl | Scen 2

Olovlig andrahandsuthyrning och Airbnb

Problemen med olovlig andrahandsuthyrning och korttidsuthyrningar via t.ex. Airbnb har uppmärksammats mer och mer den senaste tiden. När är det egentligen OK att hyra ut i andra hand och hur ska en hyresvärd agera när en olovlig andrahandsuthyrning upptäcks? 

Emma Österdahl, Fastighetsjurist, Fastighetsägarna

13.15 - 14.00 | SäkerhetsBranschen | Scen 3 säkerhet

Är vi redo för riskerna med smarta fastigheter? 

Fastigheter och samhälle blir alltmer uppkopplade, där man centralt kan styra och kontrollera värme, ventilation, larm och andra system i byggnader. Fördelarna med smarta fastigheter är flera – bland annat ökad effektivitet och bekvämlighet samt minskad klimatpåverkan – men vilka är riskerna? Vad händer om larmsystem, elektroniska lås, värmesystem eller hela fastigheter blir kapade, eller om de slutar fungera? 

Peter Kock, Platschef på Caverion Sverige
Thomas Sageland, Cyber Security PWC
Anders Björling, Drift- & Energiansvarig Castellum region väst
Roger Eriksson, SäkerhetsBranschen

13.20-14.05 | Jan Jörnmark | Scen 1

Bostadspolitiken- är det den eviga återvändsgränden?

Dagligen kommer rapporter och berättelser om hur bokrisen drabbar människor runt om i landet. Politiken pratar om att göra något åt det, men finns det några reformer som över huvud taget gett effekt på bostadsmarknaden? Lyssna till en historisk exposé över reformerna på bostadsmarknaden och vad de fått för effekter.

Jan Jörnmark, Docent, författare och fotograf

14.00-14.30 | Mikael Svensson | Scen 2

mikael incit

BIM, smarta sensorer och self-service

Fastighetsbranschen står inför en enorm förändring. Mikael Svensson, VD för Incit i Norge, har arbetat med IT i över 20 år, och de senaste tio åren med fastighets-IT i Sverige, Norge och Dubai. Mikael vill berätta om de senaste trenderna såsom BIM, smarta sensorer och self-service med tanke på hur detta kan påverka branschen och generera nya intäktsströmmar.

Mikael Svensson, VD, Incit AS

14.15-15.00 | Marie Linder & Dennis Bucht | Scen 1

Hur ska vi komma överens?

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen representerar olika intressen. Och så ska det vara. Men båda organisationerna har ett gemensamt intresse av att komma framåt i hyresförhandlingarna, för både hyresgästernas och fastighetsägarnas skull. Frågan är hur det ska gå till. Kom och lyssna till Fastighetsägarna GFRs vd Dennis Bucht och Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder som diskuterar detta

Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen & Dennis Bucht VD Fastighetsägarna GFR

14.15-15.00 | Therese Liljegren | Scen 3 säkerhet

pitchup

Drönarteknik inom sjöfart ökar säkerheten

Therese Liljegren, Säkerhetsutvecklare, DSec Sverige AB 

14.45-15.00 | Emma Berg | Scen 2

Entreprenadkontraktet, risker & möjligheter

Det finns ingen lagstiftning som reglerar köp av tjänster mellan näringsidkare. Därför är det viktigt att ha ett bra skriftligt avtal som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter vid entreprenaden, t.ex. vid fel och skador eller vid dröjsmål. Vid denna föreläsning kommer jag att gå igenom hur parterna gör för att få ett avtal
som motsvarar förväntningarna parterna har på varandra och på entreprenaden.

Emma Berg, Fastighetsjurist, Fastighetsägarna 

 

 

15.15-15.50 | Lars Hansson | Scen 2

lars bauer

Energirenovering samtidig Energieffektivisering för att uppnå hållbarhets- och energisparmålen 2020

Lars Hansson, Country Manager, Bauer Watertechnology AB.  

15.15-16.00 | Jenny Carlstedt | Scen 1

jenny sweco

Digitalisering och smarta fastigheter – varför då och vad är nyttan?

Vad menar vi när vi pratar om smarta fastigheter och digitalisering av byggbranschen? Och varför pratar alla om det? Föredraget reder ut en del av begreppen samt resonerar kring vilka nyttor som vi ser med nya digitala IT-stöd och uppkopplade fastigheter. Att digitalisering handlar om att ersätta traditionella arbetssätt med IT-baserade verktyg och robotar är bara en del av vad som ingår i begreppet. Digitalisering kommer att påverka våra framtida fastigheter på fler sätt än vi anar – från tidiga skeden till förvaltning

Jenny Carlstedt, Expert inom IT för samhällsutveckling, Sweco

15.15-16:00 | Ulf Allvar, Marcus Örnrot, Anders Kimfors | Scen 3 säkerhet

branddebatt

Nollvision för brand – vem har ansvaret?

Ulf Allvar, PRE
Marcus Örnrot, Räddningstjänsten
Anders Kimfors, Brandskyddsföreningen
Marie Lindén , Bostadspolitisk sakkunnig, Hyresgästföreningen 

Moderator: Maya Saksi, Chefredaktör och ansvarig utgivare, Fri Köpenskap /Webbredaktionen Handel. 

onsdagens seminarier