Seminarier onsdag

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Seminarier onsdagen 6 september

På Fastighetsmässan kan du njuta av över 40 seminarier där branschens experter föreläser med framtidens fastighetsbransch i fokus. Mässan Säkerhet arrangeras parallellt med ytterligare en scen där du kan lyssna till seminarier inom säkerhetsrelaterade ämnen. 

9:00 - 9:45 | Stefan Eglinger, Lena Dalerup & Bo Larsson | Scen 1

VÄSTLÄNKEN

Så påverkas du av Västlänken 

Hur arbetar stadens aktörer tillsammans med Trafikverket för att vardagen ska fungera för dem som bor, arbetar och besöker stadskärnan under byggtiden?

Stefan Eglinger, trafikdirektör Göteborg stad 
Lena Dalerup, VD, Innerstaden
Bo Larsson, projektchef Västlänken, Trafikverket
(moderator: Rikard Ljunggren, Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna)

9:05 - 9.50 | SäkerhetsBranschen | Scen 3 säkerhet

hotbild

Ändrad hotbild kräver nya lösningar

Polisen räcker inte till för att på egen hand möta ökade hot mot samhället, såsom organiserad brottslighet och terrorism. Det krävs bättre samverkan mellan polis, kommun, myndigheter och inte minst privat sektor, men idag saknas struktur för samarbetet. Vilka riktlinjer behöver tas fram och behövs förändringar i lagstiftning för att alla tillgängliga resurser verkligen ska kunna användas? 

Petter Löberg (S), Riksdagsledamot, justitieutskottet
Torbjörn Ferndahl, vd SäkerhetsBranschen
Dan Windt, chef Polisområde Syd, Göteborg
Marina Johansson (S), kommunalråd, Göteborgs kommun

9:30 - 10:00 | Rikard Silverfur | Scen 2

Nya regler för solel gör det mer lönsamt

Presentationen ger en kort sammanfattning av läget för solel. Hur ska man tänka och vart vänder man sig för hjälp? Avslutningsvis blickar vi framåt och siar om nästa steg för solel.

Rikard Silverfur, Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna

10.00-10.45 | Maria Meyer-Martins | Scen 1

maria m boplats

Vem blir hyresgäst i din nybyggda hyresrätt? 

Boplats Göteborg har cirka 200 000 bostadssökande, men efterfrågan förändras beroende på hyresnivåerna. Om hyran fördubblas återstår i vissa fall bara 10-20% av de sökande. Vilka är det som är intresserade av nyproduktion och vad som skiljer dem från de som bara eftersöker billigare lägenheter? 

Maria Meyer-Martins,VD Boplats Göteborg AB

10.00-10.45 | Per-Arne Nilsson | Scen 3 säkerhet

Vad gör du för att skydda ditt företag mot bedrägerier?

Per-Arne Nilsson, fd. kriminalkommissarie

10:15 - 10:45 | Line Zandén | Scen 2

EU:s dataskyddsförordning - stora risker óm du inte har koll på hyresgästerns uppgifter

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning tillämpas. I detta pass går vi igenom de största förändringarna och tips på hur man kan förbereda sig på de förändrade kraven. 

Line Zandén, Fastighetsjurist, Fastighetsägarna

11:00 - 11:45 | Tomas Ernhagen | Scen 1

Hur påverkar den globala politiska och ekonomiska situationen fastighetsbranschen i Sverige

Under 2017 har den globala ekonomin visat allt tydligare tecken på att återhämtningen börjat ta fart på allvar. Hur påverkas Sverige och den svenska fastighetsbranschen av dessa omvärldsscenarier?

Tomas Ernhagen, Chefekonom, Fastighetsägarna

11.00 - 11.30 | Markus Thaler | Scen 2

Skattefrågor för fastighetsföretag – senaste nytt

Nya ränteavdragsregler senast 2019 – hur kommer fastighetsbranschen att påverkas? Fastighetspaketering i bolag – vad händer med förslaget? 

Markus Thaler, Ernst & Young AB

11:00 -11:45 | Andreas Gyllestrand, Johan Wilck, Li Jansson & Ulf Melander | Scen 3 säkerhet

TRYGGHET I SEGRIGERADE OMRÅDEN

Hur skapar vi trygghet i segregerade bostadsområden?

Ulf Melander Polisen
Andreas Gyllestrand Cubsec
Johan Wilck, Distriktschef, Bostadsbolaget
Li Jansson, Branschchef Säkerhetsföretagen

Moderator: Jenny Persson, Chefredaktör, Aktuell Säkerhet

11:45 - 12:10 | Håkan Alnebratt | Scen 2

Energieffektivisering till vardags - tips och trix för lönsammare fastighetsförvaltning

Tänker berätta om de förändrade kraven på Energideklarationer samt hur man med enkla medel, kan sänka sina energikostnader med att skaffa sig bättre kunskap om energianvändningen i fastighetsbeståndet. Dessutom är det av största vikt att på ett korrekt sätt följa energi och vattenförbrukningar med ett bar energistatistiksystem( t.ex. EUS) för att klara både lagkrav och ha en bra kostnadskontroll.

Håkan Alnebratt, Majornas Energi & Miljökonsult AB, cert Energiexpert & Energikartläggare.

12:00 - 12:45 | Maria Frisk | Scen 1

maria och malin

Hållbarhet – århundradets affärsmöjlighet.

Varför är hållbarhet bra för verksamhets- och affärsutvecklingen? Vi tar upp konkreta argument för varför frågan är viktig att inkludera i planeringen och utvecklingen av verksamheten hos fastighetsföretagen.

Maria Frisk, Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna
Malin Thorsen, VD, Bright planet
Mats Herner, Development Manager, Wallenstam,  
Ingmarie Odegren, Vd, Alingsåshem
Kristin Lundmark, Hållbarhetsansvarig, Wästbygg GRUPPEN AB

12:00- 12:45 | Martin Hemberg & Tove Fors | Scen 3 säkerhet

Förändrade regler för kameraövervakning

I maj 2018 börjar nya EU-regler för personuppgiftsbehandling att gälla. Dessa regler får stor påverkan även på vad som gäller för kameraövervakning. En översyn pågår dessutom av de svenska reglerna på kameraövervakningsområdet. Martin Hemberg och Tove Fors från Datainspektionen redogör för vilka regler för kameraövervakning som kommer att gälla framöver.

Martin Hemberg & Tove Fors, Datainspektionen

12.50-13.20 | Camilla Funke | Scen 2

Stöd för energieffektivisering i din fastighet

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att arbeta för ett hållbart samhälle. Du som fastighetsägare har en viktig roll! Vi kan hjälpa dig med råd, stöd och bidrag inom energieffektivisering, solceller, laddstolpar m.m.

Camilla Funke, Projektledare energi & klimat

13.00-13.45 | Ewa Thalén Finné, Björn Wellhagen & Lennart Weiss | Scen 1

BOSTADSKRISEN

Hur löser vi bostadskrisen? 

Denna paneldiskussion tar avstamp i frågan om hur vi löser bostadskrisen, detta både gällande behovet av bostäder i stort och de sociala utmaningarna i dess kölvatten.

Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot, moderaterna, 
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier,
Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke
(Moderator:
Rudolf Antoni, Vice VD och näringspolitisk chef, Fastighetsägarna)

13.15-14:00 | Hans Brun | Scen 3 säkerhet

Ökad hotbild och terrordåd

Hans Brun, Terrorforskare Försvarshögskolan

13:30 - 14:00 | Mikael Johansson | Scen 2

mikael anticimex

Slipp råttor och andra skadedjur i dina fastigheter

Råttorna är ett stort problem för många i staden. Inför de stora infrastruktursatsningarna och de byggplaner som finns i staden, kommer råttor och skadedjur sannolikt att bli ett växande problem. Hur bekämpar man skadedjuren och hur förebygger man problemen?

Mikael Johansson, Anticimex

14.00-14.45 | Marcus Örnroth | Scen 1

räddningstjänsten

Utrymningsproblematik från flerbostadshus (i centrala Göteborg)

Väl fungerande utrymning är en förutsättning för att uppnå skäligt brandskydd enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO. En nyligen genomförd inventering av innergårdar i centrala Göteborg visar dock att fler än 350 lägenheter i drygt  200 fastigheter inte nås av räddningstjänsten! RSG berättar hur problemet uppstått och vad som görs för att skapa en trygg utrymning för alla, nu och i framtiden.

Marcus Örnroth, Brandinspektör, Räddningstjänsten

14:15 - 14:45 | Patrik Sjöberg & Ulf Munckhammar | Scen 2

ulf m

Skadeförebyggande arbete – vägen till ett framgångsrikt fastighetsägande

Försäkringsfrågan är för många ett hett ämne. Här ger vi en inblick i hur ett planerat skadeförebyggande arbete gynnar dig som fastighetsägare. Vi går igenom vilka effekterna blir på premier och självrisker och vi gör det på ett lättsamt och begripligt sätt.

Patrik Sjöberg och Ulf Munckhammar, försäkringsförmedlare på Osséen Syd

14.15-15.00 | Anders Möller & Camilla Croneld | Scen 3 säkerhet

Riskhanteringsmetodik i praktiken
Anders Möller, VD Security Solutions 

Krisledning ur ett EU perspektiv
Camilla Croneld, Konsult inom krisledning 

15:00 - 15:30 | Linda Hansson & Ulf Munckhammar | Scen 2

Egenkontroll och systematiskt brandskyddsarbete 

Fastighetsägare ansvarar för byggnadens tekniska standard, för boendes/ besökares hälsa och säkerhet samt att skydda naturen och främja en hållbar utveckling. Hur dokumenterar ni i er förvaltning att gällande lagar följs - så kallad egenkontroll.

Linda Hansson, Fastighetsägarnas miljöspecialist & Ulf Munckhammar, försäkringsförmedlare Osseén

15:00 - 15:45 | Anna Honnér | Scen 1

anna gbg energi

En försmak av morgondagens Göteborg

I en kreativ paneldebatt med engagerade experter och snabba repliker fångar vi heta frågor och lyfter fram nya perspektiv kring Göteborgs stadsutveckling. 

Moderator: Anna Honnér, Koncernledning, Göteborg Energi

Fossilfritt 2030 - den stora resan
Eric Zinn, Hållbarhetschef, Göteborg Energi

 

Fjärrkyla-ledning - ett spektakulärt projekt för ett hållbart Göteborg

Magnus Elfström, Projektledare Fjärrkyla, Göteborg Energi

 

Elbilsladdning - framtidens bilar är här
Tomas Lundgren, Affärsutvecklingschef, Göteborg Energi 

15.15-16:00 | Stefan Mellström | Scen 3 säkerhet

stefan m

Riskreducering genom Kulturförståelse

En av de viktigaste delarna i en framgångsrik hot- och riskreducering handlar om att minimera risken för konflikter. Ofta tänker vi på vår fysiska säkerhet när vi talar om hot, risk och konflikt, men minst lika ofta handlar det om andra värden. 

Stefan Mellström, säkerhetskonsult och medgrundare till 2Secure
Föredragshållare är Stefan Mellström som är säkerhetskonsult och medgrundare till 2Secure. Han har arbetat med säkerhet i hela sitt yrkesliv. 25 år inom polisen, varav 14 år inom den Nationella Insatsstyrkan där han spelade en ledande roll i att införa ”Förhandling i Krissituation” till det svenska polisväsendet

15:45 - 16:15| Annelie Andersson | Scen 2

Att skriva hyresavtal för PopUp-lokal

PopUp-lokaler är en relativt ny företeelse på lokalmarknaden och i vart fall som begrepp. Lär dig mer om vad som skiljer Fastighetsägarnas PopUp-avtal från vårt vanliga lokalhyresavtal och vad du bör tänka på när du tecknar PopUp-avtal.

Annelie Andersson, Fastighetsjurist, Fastighetsägarna

16:00 - 16:45 | Anders Borg, fd. Finansminister | Scen 1

Ekonomi, omvärld, framtid

Anders Borg föreläser om ekonomi, omvärld och framtidsfrågor. Han talar bland annat om hur ekonomin omvandlas av digitalisering och globalisering och hur regeringar och företag i de nordiska länderna och Europa ska möta dessa utmaningar och möjligheter. Läs mer här >>

Anders Borg, fd. Finansminister

16:45 | Prisutdelning - Västsveriges smartaste fastighet | Scen 1

VSF FASTIGHET

Syftet med priset är att skapa uppmärksamhet och medvetenhet om vikten av smart teknik som leder till ett hållbart samhälle. Smarta fastigheter behöver inte endast handla om teknik utan även om hållbarhet, miljöpåverkan, automation, energieffektivitet, digitalisering mm.

Anders Borg, Fastighetsägarna och Easyfairs delar ut priset för Väst Sveriges smartaste fastighet. 

torsdagens seminarier