Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Utställare

Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering

F 21

11528 Stockholm
Sverige
http://www.sbsc.se/

SBSC är Sveriges ledande certifieringsföretag inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac för certifiering av företag, personer, produkter och ledningssystem.

Personcertifiering
Vi certifierar behöriga ingenjörer inom brandlarm, talat utrymningslarm, vattensprinkler, boendesprinkler, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även termograförer, föreståndare brandfarlig vara, brandprojektörer, brandskyddstekniker F-gas, lås-mästare, låstekniker, värdeförvaringstekniker och säkerhetschefer.

Företagscertifiering
Vi certifierar anläggarfirmor inom bland annat brandlarm, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även besiktningsfirmor, sprinklerkonsultfirmor, brandkonsultföretag, bevakningsföretag och larmcentraler.

Certifiering av ledningssystem
Vi certifierar ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Vi certifierar även system för verksamhetsledning.

Produktcertifiering
Vi certifierar produkter för bland annat brandlarm, släcksystem, vattensprinkler, byggnadsdelar, lås och beslag, förvaringsskydd, inbrottslarm samt fordonsskydd. Vi samarbetar med flera välkända europeiska provningslaboratorier. En förteckning över de provningslaboratorier vi samarbetar med finns på www.sbsc.se

SBSC är anmält organ (Notified Body) enligt byggproduktförordningen och medlem i EFSG, European Fire and Security Group. Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som arbetar tillsammans med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av certifieringsorganen inom EFSG underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster.

SBSC grundades och ägs av Brandskyddsföreningen tillsammans med Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar vi i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och skyddar egendom.

platsannonser

 • Certifieringsingenjör Säkerhet till SBSC

  Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) utför certifieringstjänster inom bland annat områdena inbrotts- och brandlarm, CCTV, mekaniskt inbrottsskydd, släcksystem, larmcentraler, bevakningsföretag och ledningssystem. Certifiering sker främst mot normer utfärdade av Brandskyddsföreningen Sverige (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).
  Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar SBSC i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och egendom.

  Ansvar
  Som certifieringsingenjör säkerhet, planerar och genomför du revisioner för områdena anläggarfirmor inbrottslarm, CCTV och lås. Under revisioner leder du möten med olika leverantörer av säkerhetslösningar och du går igenom efterlevnaden av de normer och regler som gäller. Revisionen kan innebära att du besöker anläggningar som kunden har installerat. Arbetet utförs med mycket stort kundfokus vilket upplevs som ett stöd av kunden. Utvecklingen av tjänster och metoder för certifiering inom SBSC är också en del i ansvarsområdet.

  Vi erbjuder
  I denna roll kommer du att ha mycket externa kontakter och ett fritt och socialt arbete. Genom kontinuerlig vidareutbildning erhålls hög kompetens inom verksamhetsområdet. Som certifieringsingenjör kommer du att få ett mycket omväxlande arbete där du får se en stor variation av installationer i olika miljöer. Du kommer att få möta ett stort antal kunder i hela landet, där möte sker med såväl företagets högsta ledning som med kvalitetsansvariga, tekniker och installatörer.

  Din profil
  För rollen som certifieringsingenjör säkerhet krävs en gedigen teknisk förståelse och erfarenhet från arbete inom installation/service av inbrottslarm, CCTV och/eller lås. Du ska ha god förmåga att tillvarata relevant information, exempelvis muntlig, skriftlig eller från egna observationer, och utifrån denna dra slutsatser som du sedan formulerar väl både muntligt och skriftligt. Om du har erfarenhet från kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001, exempelvis som internrevisor, är detta meriterande.
  Arbetet utförs hos kunder över hela Sverige och du har därför körkort och möjlighet att göra övernattningar i samband med resor. Som certifieringsingenjör har du mycket kundkontakt och det är därför viktigt att du motiveras av externa kontakter och har en utåtriktad personlighet. Du har även en hög integritet och en lyhördhet inför andra.

  Din ansökan
  I denna rekrytering samarbetar vi med företaget Heartpace AB. Din ansökan skickar du så snart som möjligt till rekrytering@heartpace.com. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Henrik Nordlund på 08-545 159 75.