Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Utställare

Birepo

Birepo

E 40

2670 GREVE
Danmark
www.birepo.dk

Skydd & Säkerhet i Malmö 24 – 25 januari 2018

I monter E40 på Skydd & Säkerhet i Malmö 24 – 25 januari utställer gemensamt de två förtagen Linjator AB och Birepo A/S . Dessa utgör ett genuint svensk-dansk samarbete
där Linjator AB som en av sina aktiviteter representera Birepo´s produkter på den svenska marknaden.

Linjator har tillverkat termineringsprodukter för tele- och säkerhetsbranschen sedan 1988 och vårt motto är, att det varken är dyrt eller besvärligt att bygga smart. Våra produkter sparar tid, utrymme och bekymmer, och som huvudregel ger de ekonomist vinst med på köpet.

Birepo utvecklar och producerar nyckelförvarings produkter som möjliggör att tredjepart säkert och effektivt får tillträda till fastigheter och lokaler. Typiska användare är räddnings- tjänst och kommunikation och även distribution och industri. Birepo har mer än 30 års erfarenhet av säkerhetsbranschen, och har med innovativ utveckling erhållet flera patent.