Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Utställare

Areff Systems AB

Areff Systems AB

E 30

37238 RONNEBY
Sweden
www.areff.se

SMART IDENTIFIERING MED RFID
Vi hjälper företag att realisera möjligheterna med RFID. Areff levererar snabbt, enkelt och effektivt innovativa, säkra och funktionella lösningar för identifiering – kort och gott ”Clever ID Management” för vår kund.

Produkter

Produktnyheter

 • CISS S4 Centralenhet- mycket kraftfulla passerfunktioner, inbrottsfunktioner och villkorsstyrd åtgärdsprogrammering

  CISS är den nya generationens säkerhetssystem för tillträdesskydd där huvudfokus
  ligger på användarvänlighet, flexibilitet och högt ställda säkerhetskrav.

  För installatören erbjuder CISS Plug-n-Play av hårdvara inga programinstallationer samt enkel onlinehjälp under hela installationsfasen. Slutanvändaren kan i sin tur använda valfri internet-ansluten arbetsplats då all administration av CISS sker via ett lätthanterligt webgränssnitt. Hanteringen via webgränssnittet är krypterad med SSL – en säker teknik som många banker använder.

  Utan att kompromissa på funktionalitet och säkerhet erbjuder CISS ett av marknadens mest pålitliga system för passerkontroll med integrerad hantering av larm och
  villkorsstyrda åtgärder i en och samma enhet.

  CISS tillhandahåller alla funktioner i ett säkerhetssystem som man normalt endast hittar i så kallade ”Enterprise system”. All konfigurering sker dessutom på ett mycket enkelt och överskådligt sätt. Systemets flexibilitet medger att man kan erhålla mycket
  användarvänliga funktioner till slutanvändarna av systemet d.v.s. den personal som
  arbetar eller rör sig i de delar av en byggnad som övervakas.

  https://www.areff.se/en/access/

 • AreffBio

  AreffBio -RFID och biometri för säkerhets skull.
  Komplettera ett befintligt system med biometri. Med AreffBio förhöjer du säkerheten i de befintliga systemet med biometrisk kontroll. Systemet är skalbart och behöver bara installeras på just den eller de dörrar där behovet finns. Det gör lösningen mycket flexibel och kostnadseffektiv.

  http://www.areff.se/areffbio-ibland-uppstar-ett-be...