Utställarkatalog

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Utställare

Alarmtech Sweden AB

Alarmtech Sweden AB

C 26

19278 SOLLENTUNA
Sverige
alarmtech.se

Alarmtech är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter.
Vårt sortiment består bl.a. magnetkontakter, glaskrossdetektorer, vibrationsdetektorer och tillbehör för säkerhets anläggningar samt strömförsörjning med unika egenskaper ViP (Voltage in Parallell) som gör att du kan parallell koppla flera strömförsörjningsenheter mot varandra för att minska spänningsfallet och få ett mer redundant system.

Produkter

Produktnyheter

 • AD 800-AM

 • Alarmtech förvärvar Fatum

  Alarmtech har under januari förvärvat Fatum.
  Fatum är en ledande svensk tillverkare av kopplingsdosor och kopplingsmateriel för säkerhetsmarknaden i Sverige.
  Fatum startades 1995 och har under åren utvecklat installationsvänliga produkter för säkerhets-, passer-, brand- och kommunikationssystem.
  Idag står Fatum för svensk kvalitet och tillförlitlighet vilket passar väl med Alarmtechs sortiment av kvalitetsprodukter.
  Ni har nu möjlighet att se Fatums produktsortiment i vår monter E 35.
  Välkomna!

 • ViP PSV Strömförsörjningsenheter

  ALARMTECH har utvecklat en serie strömförsörjningsaggregat med ViP (Voltage in Parallel) funktion för inbrottslarm och passagesystem.
  Aggregaten finns både i 12 VDC och 24 VDC utförande och alla typer har 4 felutgångar samt LED indikering. Strömförsörjningsaggregat med ViP funktion kan parallellkopplas för att ge redundans (högre säkerhet) samt minska spänningsfallet i kablaget.

  http://alarmtech.se/stroemfoersoerjning-vip

 • MC 440 med inbyggda resistanser

  Magnetkontakt MC 440 med 2st inbyggda resistanser för balanserad slinga. Vid installation väljs enkelt om ena eller bägge resistansera skall användas, se film. För snabb och enkel montering har den skruvplint med trådskydd och sabotage kontakt mot obehörig öppning.
  Magnetkontakten har ett stort gap vilket gör att den kan monteras på de flesta material som trä, plast, aluminium dörrar och fönster. kontaken fungerar utmärkt att monteras på ståldörrar och säkerhetsdörrar men man bör använda de medföljande plastdistanserna.

  http://alarmtech.se/magnetkontakter/mc-400/mc-440-...

 • Strömförsörjning PSV 2465-40 med ViP funktion (24 VDC 6,5 A)

  Alarmtech strömförsörjning PSV 2465-40 (24 VDC 6,5A) är nu EN godkänd i Grade 3 och även SBSC godkänd larmklass 3.
  Strömförsörjning med ViP (Voltage in Parallel) funktion kan parallellkopplas för att ge redundans samt kompensera för spänningsfall i kablaget. Det finns plats för två 12V 40Ah ackumulatorer. enheten har skydd mot kortslutning och överbelastning. indikering för nätbortfall, låg utspänning, batterifel samt säkringsfel sker med LED och aktiveras med separata utgångar med reläer.
  Skåpet har öppningsskydd och bortbryningsskydd för att möta högsta säkerhetsklassen.

  http://alarmtech.se/stroemfoersoerjning-vip/24-v/p...