Seminarieprogram

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Seminarier på scen 3

Seminarier onsdagen 24 januari


Seminarier torsdagen 25 januari


9.15-10.00

Tryggt boende är attraktivt boende - Framtidens teknik

"I en tid av ökad oro och otrygghet sker samtidigt stora tekniska framsteg genom drönare, videoanalys, internet of things och artificiell intelligens, Vad betyder detta för arbetet med att trygga hem, arbetsplatser och samhälle framöver och vilken plats har människan i detta arbete?"

Lars Kämpe, Securitas

Cornelius

9.15-10.00 

BoTryggt2030 – en modell för att skapa säkra och trygga städer

På kort tid ska det byggas många nya bostäder, skolor och offentliga rum. Tillsammans med branschens ledande aktörer tar vi nu fram en de facto-standard med riktlinjer för att säkerställa att säkerhets- och trygghetsfrågorna beaktas i framtidens byggande. BoTryggt2030 handlar om att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten genom det fysiska rummets utformning.

Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare, Tryggare Sverigebengt berg

10.15-11.00

GDPR-kollen

Den nya personuppgiftslagstiftningen får enorma konsekvenser. Utmaningen är framför allt systemmässig - har de system man använder ens förmågan att uppfylla lagens krav? Lägg till att marknaden redan dammsugits på kompetens inom detta område. Cybercom har därför släppt en SAAS-lösning, pro bono, för att hjälpa företag hjälpa sig själva. Bengt Berg från Cybercom berättar. 

Bengt Berg, GDPR Kollen

10.15-11.00

Så enkelt är det att hacka ett bankkonto

Se ett livehack i realtid. Se när den välkände IT-säkerhetsexperten Anders Nilsson tar över ett bankkonto. Ni får följa processen både på den hackade och hackarens dator. Ni får också tips och råd kring vad man ska tänka på när det gäller öppna nätverk, och de säkerhetsrisker som kan finnas. 

Anders Nilsson, IT-säkerhetsexpert11.15-12.00

Är fler bevakningskameror lösningen för att minska brottslighet?

Otryggheten ökar i samhället och det krävs många olika lösningar för att förbättra säkerhet och trygghet i samhället. En ökad användning av bevakningskameror påstås vara en kostnadseffektiv lösning - ger det rätt effekt och hur säkerställs integriteten för laglydiga medborgare?

Joakim Söderström, Nationell samordnare för kamerafrågor, Polisen
Michael Englund, Säkerhetschef, Jernhusen
Benjamin Weaver, forskare, Lunds universitet
Annicka Engblom (M), Riksdagsledamot

Moderator: Hedi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan 

11.15-12.00

Fastigheter blir smartare men hänger säkerheten med?

I ett samhälle med alltfler uppkopplade prylar som är integrerade i en fastighet ökar bekvämligheten och möjlighet till energieffektiva lösningar – Men hur är det ställt med säkerheten. Håller systemen den säkerhet som krävs för att inte obehöriga ska kunna ”ta över” en fastighet med dess infrastruktur som låssystem, brandlarm, värme och ventilation med mera.

Klas Tocklin, Vd Caverion Sverige AB

Peter Hallberg, Division Head Siemens Building Technologies

Per-Arne Molin, Cybersecurity, PwC
Peter Jansson, Affärsenhetschef, Klövern

Moderator: SäkerhetsBranschenTove Fors och Martin Hemberg

12.45-13.30

Förändrade regler för kameraövervakning

Martin Hemberg och Tove Fors, Datainspektionen

12.45-13.30

Bränder dödar fortfarande för många liv – vad kan göras för att stoppa ökningen?

Antalet omkomna i bränder ökar och fortfarande räcker det med bara en enkel brandvarnare i nybyggda bostäder och kontrollen av att kravställda brandlarm är bristfällig vilket riskerar att tex hvb-hem och äldreboenden får ett undermåligt brandskydd. Vad behöver göras för att ändra utvecklingen och behövs nya lösningar inom brandskyddet för att alla ska få ett bra skydd?

Ulf Allvar, brandskyddspecialist, SäkerhetsBranschen 

Maya Ståhl Söndergaard, produktionschef, Räddningstjänsten

Ville Bexander, Brandingenjör, Svenska Brandskyddsföreningen 

 

Moderator: Maya Saksi, redaktör tidningen Skydd & Säkerhet 

 

 14.00-14.45

Hur skapar vi trygghet i segregerade bostadsområden?

Li Jansson, Branschchef, Säkerhetsföretagen
Erik Jansåker, Polisen
Anna Lilja, Fastighetschef, MKB
Andreas Schönström, Kommunalråd för teknik och miljö och trygghet, Malmö Stad

13.30-13.45

Prisutdelning - Årets Säkerhetsinsats


jonas

15.00-15.45

Evenemangssäkerhet – nya hot och nya lösningar

Stora publika evenemang har idag helt nya hot än för bara några år sedan vilket kräver helt nya lösningar och metoder för att erbjuda en så trygg och säker miljö som möjligt för deltagare och publik. Malmö stad – som evenemangsstad - har jobbat strukturerat med hot- och riskbilder genom erfarenhetsinhämtning nationellt och internationellt.

Jonas Hult, Säkerhetschef, Malmö stad

14.00-14.45

Ökad hotbild och terrordåd

Hans Brun, terrorforskare16.00-16.45

Brister i brandskyddet - hur påverkar det räddningstjänstens förmåga?

I Sverige byggs det fler och fler komplexa byggnader som består av nya material och högteknologiska lösningar. Vilken hänsyn tar man till räddningstjänstens insatser vid nybyggen och vad händer om räddningstjänsten inte förstår huset i händelse av en brand? Har fastighetsägarna tillräcklig kunskap och möjlighet att underhålla det komplexa brandskyddet över tid?

Sebastian Thuns, Brandingenjör, Räddningstjänsten Syd

Linus Ahlman, Brandingenjör & Yttre befäl, Räddningstjänsten Syd

Sigrun, Mohammed, Anna

15.00-15.45

Hur kan en fastighetsägare dra nytta av civilsamhället?

Vi vill gärna dela med oss av de erfarenheter vi dragit av vårt samarbete med Stena fastigheter och det trygghetsarbete vi utfört åt dem. 

Hur kan Fryshuset skapa säkerhet och trygghet i bostadsområden genom sina verksamheter?

Under våren 2017 hade Fryshuset i uppdrag av Stena Fastigheter Malmö att: ”ta reda på mer om de grupper av ungdomar som hänger i våra fastigheter på Södervärn och de ungdomar som följer i ”svansen”.

Sigrun Sigurdsson, Verksamhetschef, Arbete & Entreprenörskap

Mohammed Rabani, Verksamhetschef, Föredöme & Framtidstro

Anna Haraldsson Jensen, Relationsförvaltare på Stena fastigheter