Branschnyheter

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Branschnyheter


Privata aktörer och civilsamhälle tillsammans för en tryggare miljö

Under våren 2017 fick Fryshuset i uppdrag av Stena Fastigheter Malmö att: ”ta reda på mer om de grupper av ungdomar som hänger i våra fastigheter på Södervärn och de ungdomar som följer i ”svansen”.

På Skydd & Säkerhet delar Fryshuset och Stena Fastigheter med sig av olika erfarenheter som deras samarbete och trygghetsarbete lett fram till. Bland annat hur olika aktörer bidrar till att skapa säkerhet och trygghet i utsatta bostadsområden. 

Lyssna till Sigrun Sigurdsson, Verksamhetschef Arbete & Entreprenörskap, Mohammed Rabani, Verksamhetschef Föredöme & Framtidstro och Anna Haraldsson Jensen, Relationsförvaltare på Stena fastigheter 15.00-15.45 den 25 januari.


Stadsplanering = brottsprevention?

I över 5000 år var trygghetsfrågor en utav de viktigaste frågorna man tog hänsyn till i bostadsbyggande, men någonstans tappade vi bort det för att istället fokusera på annat. I samband med modernismens intåg hände nämligen något och vi ställde många av våra tidigare erfarenheter på ända genom att istället fokusera på trafik, energiförbrukning, tillgänglighet, arkitektonisk gestaltning och sist men inte minst – hållbarhet. Goda ting i sig, men någonstans tappade vi bort en viktig del.

 

Men trygghet är på god väg tillbaka och kommer att bli det nya ledordet för framtida stadsutveckling. Detta eftersom fel fokus i stadsplaneringen ökar risk för att bygga in otrygghet och brottslighet i området. Detta menar stiftelsen Tryggare Sverige som med sin arbetsmodell BoTryggt2030 spider kunskap om hur man med rätt stadsplanering kan agera brottsförebyggande. Tryggare Sverige tog över modellen efter Polisen och använder sin kunskap och forskning inom området för att sprida kunskap kring hur samhällsaktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i samhället genom det fysiska rummets utformning.

 

I dagsläget är vi i en situation där många bostäder ska byggas på kort tid och i ett föränderligt samhälle kan vi inte uppnå social hållbarhet utan att också öka tryggheten. Säkerhets- och trygghetsfrågor måste därför vara ledord i och en naturlig del av byggprocessen.

 

Stiftelsen Tryggare Sverige använder sig bland annat av Broken windows-teorin, som bygger på att otrygghet upplevs som större i områden med exempelvis synliga skador så som krossade fönsterrutor och klotter eller annan nedskräpning. Idag är ett tiotal större fastighetsbolag anslutna till arbetssättet och man tror att bostadsbrist i samklang med övriga samhällsförändringar kommer att tvinga fram trygghetsfrågan i framtida bostadsbyggande.

 

Missa inte att lyssna på Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare och verksam i Tryggare Sverige, på scen 3 den 25e januari 09.15-10.00.

Stadsplanering

IT-säkerhet ur en experts synvinkel

Anders Nilsson är säkerhetsspecialist på Eurosecure / ESET Sverige och har arbetat med IT-säkerhet i 15 år. Vi passade på att ta del av hans expertis inom ett i dagsläget minst sagt hett ämne.

 

Vilken är den främsta hotbilden gällande IT-säkerhet i dagsläget?

Pengar är naturligtvis alltid målet, antingen direkt eller indirekt. Vilka hotbilder som är störst varierar rätt mycket mellan både länder, och personer. För privatpersoner ser det ut på ett sätt, för chefer på företag ser det naturligtvis annorlunda ut. För privatpersoner så är det fortfarande många som drabbas av utpressnings-trojaner, alltså skadlig kod som krypterar användarens filer, och kräver pengar för att dekryptera dem. Många saknar säkerhetskopior, och kan därför lätt råka ut för stora förluster av data. För anställda inom företag så är det snarare riktade attacker mot dem som personer. Till exempel för att man ska ta sig in på företagets nätverk, eller för att man ska utge sig för att vara någon annan, och försöka ändra kontonummer eller utföra överföringar.

I vilken utsträckning hjälper sedvanlig antivirusprogramvara?

Mot skadlig kod hjälper antivirusprogram väldigt bra, naturligtvis baserat på vilket skydd man har. Om det är en riktad attack mot en person eller ett företag, så ligger det oftast mer resurser bakom, och det kan ibland slinka något förbi antivirusprogrammet, men förhoppningsvis har man flera nivåer av skydd som upptäcker det. För många andra brott så används användarens hemmadator inte alls, och då hjälper det naturligtvis inte om den är skyddad. Till exempel om någon kommer åt ens lösenord. Däremot så hjälper antivirusprogram bra mot att stoppa skadlig kod man får via e-post, hemsidor eller nedladdningar.

Vilken är den vanligaste typen av bedrägeri som begås med hjälp av hackning?

Det är svårt att spekulera i, då många brott inte rapporteras eller ens upptäcks. Det är fortfarande väldigt vanligt att man kommer åt folks olika konton, till exempel sociala medier eller nätverkslagring, genom att användaren har valt ett för lätt lösenord, eller återanvänt lösenord på flera olika ställen. Om man till exempel har valt lösenordet "Sommar2018" när man skapade ett konto på någon hemsida, och den hemsidan blir hackad, så kommer hackaren ofta åt både användarnamn och lösenord. Då testar de samma e-post och lösenord på andra tjänster, för att komma åt filer, viktig information, eller bilder. Till exempel testar de om man har samma e-post och lösenord på Facebook, Dropbox, iCloud, etc, och kan på så sätt lätt komma åt privata bilder och annat känsligt. Man kan även försöka hitta mer information om personen, t.ex. via LinkedIn, och försöka logga in på företagets servrar (e-post, fjärrskrivbord) med samma lösenord.

 

Missa inte när Anders utför ett livehack på scen! Den 25 januari 10.15-11.00 får vi följa såväl hackarens som den hackades dator live.

Livehack på Säkerhets scen

Evenemangssäkerhet med Jonas Hult

Stora publika evenemang möter idag fler, och helt nya, hot än för bara några år sedan. Detta kräver nya lösningar och metoder för att erbjuda trygghet och säkerhet för såväl deltagare som publik. Malmö stad – en stad med fokus på just evenemang – jobbar strukturerat mot hot- och riskbilder. Jonas Hult, säkerhetschef, är en utav nyckelspelarna och vi passade på att ställa några korta frågor till honom!

Hur har hotbilden mot stora evenemang förändrats över tid?

Den mest påtagliga förändringen är väl att terrorattacker kommit upp som ett nytt hot givet utvecklingen i Mellanöstern för terrorgruppen Daesh/IS.

Vad utgör de största hoten idag?

Hoten beror i stor utsträckning på om evenemanget pågår under en kort eller lång tid. Men allmänt är det terror och olyckor beroende på dålig evenemangsplanering. 

Sist men inte minst – varför ska man komma och lyssna på dig på Skydd & Säkerhet?

För att Malmö ligger långt fram när det gäller evenemangssäkerhet och försöker hela tiden utveckla vårt koncept. Under den kommande Malmöfestivalen kommer vi t.ex. att köra en teknisk pilotverksamhet som stöd för alla aktörer.

Missa inte Jonas Hults seminarie på Skydd & Säkerhet den 24e januari 15.00-15.45.

Jonas Hult, säkerhetschef

Är smarta städer verkligen så smart?

Enligt Gartner, världsledande i informationsteknisk forskning och rådgivning, kommer det att finnas hela 20 miljarder uppkopplade objekt redan år 2020. Detta ställer, minst sagt, stora krav på säkerheten. Trots detta är det många företag som prioriterar ner säkerhetsfrågan i sina strategier. En undersökning som Vanson Bourne gjort på uppdrag av Wi-Sun Alliance visar skrämmande siffror på att mer än vartannat företag möter stora utmaningar i att skapa säkra system.

Framtidens städer är alltmer uppkopplade – och med större uppkoppling följer en stor mängd digitala säkerhetshot. Hur ska vi möta den säkerhetsrisken med IT när det inte längre bara är våra datorer, mobiler eller andra uppkopplade småprylar när det inte längre bara är de som ligger i farozonen för cyberattacker?

När fastigheter och annan infrastruktur blir uppkopplad riskerar även dessa sabotering av cyberkriminella som kan vilja utnyttja svagheter för att tjäna pengar – eller bara sabotera för saboterandets skull.

Problemet ligger i att utvecklare av smarta städer snarare fokuserar på funktion i första hand och inte sälerhjeten. Det innebär att systemen som skapas blir lätta måltavlor för hackare vilket kan leda till katastrofala följder – något som inte bara hotar gemene man utan även industrier, infrastruktur, näringsliv och många andra viktiga samhällsfunktioner. 

Det är därför viktigt att få till ett säkert och pålitligt system som använder öppna standarder för att skapa en gemensam lösning.

Missa inte seminariet av Torbjörn Ferndahl, VD, Säkerhetsbranschen på Skydd & säkerhet den 25e januari 11.15-12.00.

Smarta städer

Har skottlossningarna verkligen halverats i Malmö?

Nej inte direkt, men nu har även Malmö ändrat till samma strikta definition av vad en skottlossning är som andra använder. Därför ser det nu ut, åtminstone på pappret, som om att skottlossningarna har halverats i Malmö. Men den nya definitionen så har det ägt rum 57 skjutningar men om man skulle använt tidigare definition så är det 123 skjutningar som inträffat.

 

Just nu räknas inte längre skjutningar med luftvapen och misstänkta skjutningar som inte bekräftas av tekniska fynd in i statistiken. Även om den nya typen av beräkning minskar antalet skjutningar så sticker ändå Malmö ut som extra drabbat av just skottlossningar. I förhållande till antal invånare så skjuts det mycket mer i Malmö än i Göteborg och Stockholm. 

Malmö

Trygga utemiljöer för ökat värde

Alla i Malmö ska ha möjlighet att känna sig trygga och säkra på gator och torg. Ett steg mot en större trygghet är att Malmö stads politiker under 2017 avsatt hela 50 miljoner kronor för extra åtgärder inom just säkerhet. En utav de stora satsningarna i budgeten ligger just bland annat inom belysning. Belysning som i sin tur kommer att skapa tryggare och ljusare utemiljö i hela staden och för alla dess invånare.

Genom att satsa stort på attraktiva utemiljöer skapar man också tillfällen för exempelvis ett aktivt fritidsutbud och bidrar därmed också till en högre grad utav välmående hos sina invånarna. Att vackra, gröna och sist men inte minst trygga utemiljöer bidrar till att öka attraktionen hos bostadsområden, det är det ingen fråga om.

Och något som bidrar till en tryggare miljö är definitivt att skapa ett ljusare mörker!

På scen den 25 januari möter ni belysningsplaneraren Mona Hellman, ÅF Lighting, och landskapsarkitekten Lisa Östman, ÅF Infrastructure som förklarar vad det är som gör att en utemiljö känns trygg och säker samtidigt som den är grön och vacker.

Trygg utemiljö

Culture Casbah

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med sina byggstenar i den starka visionen från MKB om att föra ihop centrala Malmö med Rosengård. Projektet andas urban innovation och kommer att återuppliva stadsdelen Rosengård, såväl som staden Malmö.

Culture Casbah kommer att bidra till att ökade pendlingsmöjligheter, såväl in som ut, till nya arbetsplatser och syftar således till att skapa en sammasvetsad helhet i Malmö och förändra Rosengård i grunden.

Culture Casbah består av 200 nya bostäder, 30 kommersiella lokaler och innefattar bland annat ett 22 våningar fördelat på hela 80 meter högt torn - Törnrosen! 

På ett hållbart och långsiktigt sätt kommer Culture Casbah alltså att skapa förutsättningar för framtidstro, trygghet och framförallt stolthet för framtida, och nuvarande, boende i Rosengård.

För att förverkliga denna vision har MKB bildat ett nytt bolag bestående av tre privata fastighetsägare; Victoria Park, Balder och Heimstaden.

 

Vi intervjuade kort Petra Sörling, VD på Rosengård Fastighet om hennes tankar kring projektet.

 

Vad ser ni för utmaningar i projektet?

1. Socialt bra och trygga boendemiljöer

2. Hållbar ekonomisk kalkyl

3. God samverkan med viktiga intressenter såsom de boende, kommunala förvaltningar, skola mfl

4. Vi vill skapa en anledning till att stiga av på Rosengårds station

 

Hur ser tidsplanen ut? 

Tidplanen är sådan att vi just nu arbetar med kartläggning och omvärldsanalys. Målsättning är att detaljplanearbetet påbörjas under 2018.

 

Hur kommer Culture Casbah sammanföra Rosengård med de centrala delarna i Malmö?

Projektet skapar nya förutsättningar för boende, arbete och integration samt hjälper till att bygga ihop Rosengård med Malmö. Tågstationen är en viktig förutsättning och som nu är beslutad. 

 

Sist men inte minst varför ska man lyssna på er på Fastighetsmässan? 

Ett unikt projekt utöver det vanliga, privata aktörer investerar på affärsmässiga grunder tillsammans med ett kommunalt bolag – risker och möjligheter delas samt utbyte av lärande och erfarenheter

Mats Nilsson
Petra Sörgården

Petra Sörling och Mats O Nilsson, VD på MKB, håller seminarium på Fastighetsmässan den 24 januari kl 11.45-12.30 på scen 1.


Fordonsterrordåden fortsätter

Förra veckan var det New Yorks tur att råka ut för ett av de numera vanliga fordonsterrordåden. Med en hyrbil lyckades en man döda 8 människor och skada 11 stycken. Mannen själv överlevde attacken. 

 

Terrorforskaren Hans Brun berättar om det allt mer vanliga fenomenet i en intervju med Aftonbladet. Det är det enklast möjliga genomförandet, att hyra en bil är oerhört enkelt. Förövaren har inte heller haft något skjutvapen utan fordonet utgör vapnet. Liksom vid andra liknande attentat är det en välkänd plats som blir drabbad, en plats med mycket folk i rörelse. Brun berättar också om att USA ändå varit relativt skonade från liknande attacker om man jämför med Europa. När det diskuteras om dessa attacker kommer bli allt mer frekventa nu när IS förlorar mycket mark i strider, tror inte Brun det. Han säger att attentaten blir allt mer spretiga och oförutsägbara, men de höjer inte tempot i antalet attacker. Brun oroar sig mest för Asien, Afrika och delar av Mellanöstern - där är det riktigt våldsamt och farligt avslutar Brun.  

Se hela intervjun med Hans Brun här >>

Hans Brun talar på Skydd & Säkerhet den 25 januari kl 14.00 på scen 3

hans brun

GDPR kollen

I maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen, ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter, att träda i kraft. Regelverket kommer att skapa en hel del ändringar när det gäller att hantera personuppgifter. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Men det finns också en hel del nyheter, som såklart är viktigt att hålla koll på. 

- Sanktionsavgifter kan utdömas av Datainspektionen till den som bryter mot reglerna. Avgiften bedöms beroende på hur alvarlig överträdelsen är.

- Den registrerade ska ha rätt att få ut de uppgifter man själv har lämnat för att föra över dem till en annan tjänst. Detta när uppgiften behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal

- Man måste anmäla om ett dataintrång sker eller om det har skett en oavsiktlig förlust av uppgifter. Anmälan ska ske inom 72 timmar till Datainspektionen.

- När en ny personuppgiftsbehandling planeras som innebär risker för de registrerade ska en konsekvensbedömning göras.

- Organisationer och myndigheter som har hand om känsliga uppgifter eller om de har uppgifter som gör att enskilda personers beteende kan kartläggs måste ha ett dataskyddsombud

- Missbruksregeln i personuppgiftslagen försvinner. Den regeln handlar om att man får behandla uppgifter 

Källa: Datainspektionen, Läs mer om den nya lagen här >>

Vill du lära dig mer om den nya lagen innan den träder i kraft? Lyssna på 

GDPR

IT säkerhet

I och med Transportstyrelsen IT skandal tidigare i år har IT säkerhet verkligen blivit ett omdiskuterat ämne. Framförallt gällande hur säkerheten ser ut hos statliga myndigheter. Enligt en ny rapport från Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt, FRA, pekas flera brister ut. Rapporten som till stora delar är hemlig tar bland annat upp att IT säkerheten är lågt prioriterat. Det är bland annat hanteringen av lösenord som är bristfällig. Man kan ha samma lösenord på flera ställen eller för simpla lösenord. Det är svårt att hålla allt säkert då många system nu för tiden är kopplade till varandra och allt mer komplexa. Information som är skyddad på ett ställe kanske inte alls är skyddad någon annanstans. 

 

Det råder stor oro kring att statliga myndigheter har svagheter i IT säkerheten, då det hotar alla personuppgifter som finns där, men det finns tecken på förstärkningar. I september kom regeringen med ett förslag om förstärkning på cirka 430 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Pengar som enligt FRA kan användas till personal och till ny teknik. 

Källa: SVD, Läs hela artikeln här >>

Vill du lära dig mer om hur lätt det är att hacka tex. ett bankkonto? På Skydd & Säkerhet den 25 januari kl 10.15-11.00 kan du se när IT-säkerhetsexperten Anders Nilsson tar över ett bankkonto.

IT

Sökhundar

Efterfrågan av EDD-ekipage (Explosive Detection Dogs) har ökat på grund av ett allt mer kritiskt säkerhetsläge. Både myndigheter, offentliga miljöer och kritisk infrastruktur har behov av att kunna söka efter sprängämnen. Att använda hundar sökhundar på kärnkraftverk, hamnar och på bygganlägganingar för att upptäcka spår av explosiva ämnen eller sprängmedel är ett mycket bra alternativ. Även vid större arrangemang som konserter och politiska evenemang är det ett effektivt sätt att genomsöka området.

På grund av den ökade efterfrågan har många säkerhetsbolag utökat sitt tjänsteutbud med just EDD-Ekipage. Bland annat Securitas Sverige som i februari lanserade tjänsten med sitt första godkända ekipage.  

Källa: Skydd & Säkerhet, läs hela artikeln här >>

På Skydd och Säkerhet kommer Securitas Sverige att genomföra visningar med sina hundekipage både den 24 och 25 januari.

SÖKHUND