Vem besöker?

Fastighetsmässans besökare är

 • VD
 • Företagsledning
 • Inköpare
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsutvecklare
 • Styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar
 • Driftschefer
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsskötare
 • Underhållsansvariga
 • Miljöchefer

Jag tror att jag kommer att köpa både nyckel- och passersysten utifrån vad jag har sett på mässan idag. Jag har också tittat en del på uppvärmning och elvärmepumpar.

Richard Karlsson, fastighetsägare, Falun Kämparvet