Vem besöker?

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans besökare är

  • VD
  • Företagsledning
  • Inköpare
  • Fastighetsägare
  • Fastighetsutvecklare
  • Styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar
  • Driftschefer
  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetsskötare
  • Underhållsansvariga
  • Miljöchefer

Jag tror att jag kommer att köpa både nyckel- och passersysten utifrån vad jag har sett på mässan idag. Jag har också tittat en del på uppvärmning och elvärmepumpar.

Richard Karlsson, fastighetsägare, Falun Kämparvet