Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

NCC Industry

NCC Industry

F:26B

40514 GÖTEBORG
Sverige
www.ncc.se

NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar. Verksamheten spänner över hela värdekedjan, från produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice.

Både produkter och metoder inom NCC Roads utvecklas så att miljöpåverkan från verksamheten blir allt mindre. Nya energisnåla beläggningstekniker, återvinning av asfalt och alternativa bränslen är några exempel. NCC Roads vill genom olika initiativ medverka till en mer hållbar samhällsutveckling.
NCC Roads producerar 6,8 miljoner ton asfalt och 30 miljoner ton stenmaterial per år. Det gör oss till Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen. Verksamheten är framför allt koncentrerad till de nordiska länderna, där den svenska marknaden är den enskilt största. NCC Roads har även verksamhet i S:t Petersburg. Dessutom exporteras stenmaterial runt Nordsjön och Östersjön.

Produkter