Utställarkatalog

Fastighetsmässans utställare

Stabtech AB

Stabtech AB

K 23

17962 Stenhamra
Sweden
www.stabtech.se

Med Stabtech:s innovativa teknik kan du grundförstärka och lyfta husgrunder med sättningsskador utan att evakuera eller störa pågående verksamheter!

Stabtech är ett svenskt bolag med bred kunskap kring de arbeten vi utför!

– 10 års erfarenhet av arbeten med geopolymer
– 25 års erfarenhet av geoteknik
– 15 års erfarenhet av grundkonstruktioner och betong-gjutningar

När vi grundförsträker eller lyfter sjunkande fastigheter kan verksamheten pågå som vanligt. Stabtech borrar 12 mm hål genom bottenplattan/grunden och injekterar Stabtech Geopolymer som speciellt anpassad och framtagen för ändamålet.

Materialet expanderar och skapar lyftkrafter på 40-250 ton per kvadratmeter. Byggnaden grundförstärks och sättningar åtgärdas utan att påföra undergrunden nya laster. Du slipper gräva, påla eller evakuera vilket kan spara 100.000-tals kronor vid varje tillfälle.

Stabtech Geopolymer är extremt snabbhärdade, och uppnår 90% hållfasthet (40-500 ton/m2) inom 15 minuter. Tung trafik och belastande verksamhet kan pågå i närheten, och efter 15-30 minuter kan området som nyligen åtgärdats trafikeras igen.

Stabtech Geopolymer är 100% miljöneutralt och metoden är väl vedertagen och används av försäkringsbolag och vid offentliga upphandlingar.

Produkter

Produktnyheter

  • En metod som kan revolutionera marknaden!

    Enterprise Magazine uppmärksammar Stabtech:s metod att åtgärda/lyfta sättningsskadade fastigheter!

    http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/e...

  • Stabtech lyfter Bankhuset åt Nyköpings Kommun.

    Stabtech nämns i Södermanlands Nyheter i samband med vår entreprenad för Nyköpings Kommun.