Trender i branschen

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Aktuellt i elbranschen

Uppdatera dig på ett par minuter

Elmässan är Nordens största mässa inom el, fiber och belysning och kommer tillbaka till Malmö den 24-25 januari. Vi har tagit en närmare titt på några av de mest aktuella trenderna och omdiskuterade ämnena i branschen just nu som du inte får missa. Du får även höra från Nexans, Belysningsbranschen och Svanströms El & VVS vad de ser för trender just nu inom sina områden. Prenumerera på Elmässans nyhetsbrev och håll dig informerad om de senaste nyheterna, för din verksamhet och din utveckling.

Aktuellt inom elinstallation

Elinstallation

Tillväxt i marknaden

Två trender som gör att elinstallationsmarknaden kommer öka i 2018 är digitaliseringen och energieffektiviseringen enligt en artikel på Elinstallatören. På just elsidan väntas en fortsatt god tillväxt för tele/data/säkerhet. Extra roligt för elbranschen i Skåne, och Elmässan Syd, är att prognosen här även visar en stark utveckling. Prognosen för Skåne visar en tillväxt för 2017 och 2018 med totalt sex procent inom el och tio procent inom VS. Det byggs inte endast nya bostäder, det är en ökad aktivitet inom även offentlig sektor och industrisidan vilket totalt ger en positiv start 2018 för både elinstallations- och VS-marknaden.

Som tidigare är kompetensbristen en stor faktor som oroar branschen och många företag hinner inte med att ta nya uppdrag, men det finns trots detta en positiv syn på utvecklingen.

En röst från branschen: Svanströms El & VVS

Håkan Svanström, VD på Svanströms el & vvs berättar om sina iaktagelser:

Den trenden som jag ser i Stockholm i alla fall är att fler och fler obehöriga utför elinstallationer i samverkan med en byggare som tar "totalentreprenaden" när det gäller renoveringar samt ombyggnader. Samt att kunderna är totalt omedvetna om att man måste anlita en behörig elinstallatör som finns registrerad hos ESV. Vi kommer ofta ut på jour till dessa och rättar till problem, då är det lågpris material som är installerat i 9 fall av 10. Här tycker jag att ESV misslyckats totalt med att marknadsföra den nya lagen.

En annan trend är att förfrågningar på elbilsladdare ökar massor, från nästan 0 för ett år sedan till 3-4/ månad nu. Även lite förfrågningar på solel börjar komma.

Aktuellt inom belysning

lighting

Kartan ritas om

Ingen inom belysningsbranschen, eller elbranschen över lag, kan ha missat de tre viktiga bokstäverna IOT. Internet Of Things har haft en stor påverkan på belysningsbranschen där armaturer och system blivit digitala och sammankopplade. Detta leder i sin tur till att installatörer de kommande åren måste skaffa sig en annan förståelse för belysning, samt att ljusdesigners i sin tur måste få en annan förståelse för installatörernas arbete för att skapa den bästa upplevelsen för kunden.

"Light as a service"

"Light as a service"-trenden växer sig starkare. När ny teknik utvecklas påverkas hela branschen. Den nya affärsmodellen som börjar synas mer och mer är att sälja en helhetslösning, där den fysiska produkten och löpande service ingår. Philips Lighting är ett av företagen har varit på bollen sedan tidigt, kommer vi se fler företag hoppa på den nya modellen?

En röst från branschen: Belysningsbranschen

Mervi Rokka från Belysningsbranschen ser följande trender gällande innomhusbelysningen:

Som jag ser finns det nu mycket fokus på hur vi ska ljussätta med människan i centrum och att vi med ljus kan bidra till en bättre arbetsmiljö, utomhusmiljö, bättre vårdmiljö, etc. Och att ljus bidrar till välbefinnandet. En annan mycket aktuell trend är ett varierat, dynamiskt ljus som ändrar karaktär. Varför ska ljuset inne vara så statiskt när vi ändå bäst gillar dagsljuset som är så varierat och ändrar karaktär under dygnets alla timmar?

Trender inom fiber/nät

fiber

Robust Fiber

Har du hört om branschkonceptet Robust Fiber? För snart två år sedan skapades ett branschgemensamt koncept som ska vägleda och göra det enkelt att göra rätt när det kommer till att bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och driftsäkert. I dagsläget är ca 90 verksamheter certifierade och fler och fler visar intresse. I tidningen Stadsnätet kan du läsa mer om hur det under 2018 kommer vara möjligt att genomföra en digital utbildning för utbildningsbevis anläggning. En viktig del i konceptet är att garantera säkerhet i nätet.

Säkerhet och digitalisering

Ett övergripande ämne som diskuteras flitigt inom fibernät är säkerhet och IT-säkerhet. Det satsas mycket från regeringen på digitalisering av den svenska offentliga verksamheten och inom näringslivet. Vi blir mer och mer beroende av vår IT-infrastruktur vilket gör säkerhetsarbetet allt viktigare. Då gäller det inte endast cybersäkerhet (som gäller för exempelvis hackerattacker), utan även driftsäkerhet där anläggningar skyddas, fiberkablar, telemaster och så vidare. I senaste numret av tidningen Stadsnätet har de behandlat säkerhetsområdet lite extra.

En röst från branschen: Nexans

Vi på Nexans har sedan många år tillbaka tillverkat och levererat fiberoptiska kablar på den svenska marknaden. På marknaden kan vi se tre trender just nu:

  • Det eftersöks kablar med klenare dimension på högre fibertal (över 192 fibrer). Orsaken är att man vill ha kablar med många fibrer som passar i befintliga mikrodukter med liten innerdiameter. Detta är en utmaning för oss kabeltillverkare, att klara det Nordiska klimatet, ha kvar robustheten och ändå göra dem mindre.
  • Vid nyförläggning väljs det kanalisation med större dimensioner för att få plats med robustare mikrokablar som är anpassade till det nordiska klimatet, enligt anvisningarna i robust fiber( www.robustfiber.se).
  • Kablar av ribbontyp efterfrågas i Backbone nätet. Detta för att underlätta installation, drift och underhåll genom den robusta konstruktionen på kablarna.

Kostnadsfria seminarier med senaste nytt

Light design

Kommer inom kort: Light & Design

Vill du veta mer om belysning? På mässan arrangeras en halvdag med det senaste trenderna, tekniken och inspiration inom ljus.

25 januari 10.00-13.00
Lunch Rexel

Det senaste inom solenergi och laddsystem

Delta på lunchseminarier med Rexel, Selga och Storel båda mässdagarna. Seminarierna är kostnadsfria men kräver anmälan.

24-25 januari 11.30-12.45
KNX smarta hem

Uppdatera dig inom KNX

KNX Sweden bjuder på KNX Installatörshandbok, ny programvara och lunch under mässans dagar och håller dig uppdaterad inom den senaste tekniken.

24-25 januari 12.00-13.00