Mitt jobb: Elektriker

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Mitt jobb: Elektriker

Uppdatera dig på ett par minuter

Elektriker är en stolt yrkesgrupp. Stolta över sin arbetsplats, över sitt jobb och sin kunskap och över den starka gemenskap som finns i branschen. Men hur står det till med arbetsrollen och värderingarna på arbetsplatserna? #Metoo-kampanjen har varit på tapeten i både Tidningen Elektrikern och Elinstallatören där unga elektriker uttalat sig om hur de blivit behandlade på både utbildningar och arbetsplatser. Och vad händer egentligen med behovet av arbetskraft som råder i hela branschen? Vi har tittat närmare på ämnen som rör elektrikeryrket om vad som händer inom yrket idag.

Prenumerera på Elmässans nyhetsbrev och håll dig informerad om de senaste nyheterna, för din verksamhet och din utveckling.


Elmässan elektriker

#Metoo i elbranschen

#Metoo-kampanjen har fått en otroligt genomslagskraft i svenska medier och ingen bransch lämnas opåverkad. I artiklar och krönikor på bland annat Elinstallatören och i Tidningen Elektrikern talar kvinnor ut och lyfter ämnet, skolelever från elutbildningar i Sverige träder fram och kvinnor från yrkeslivet berättar sina historier. En av de kvinnor som lyft kampanjen i en krönika är Anna Norling från tidningen Elektrikern. Vi passade på att ställa några frågor till henne kring #Metoo.

Hur tror du branschen kommer förändras, före respektive efter #metoo-kampanjen?

- Jag tror fler människor ser strukturerna som innebär att vi lever i en värld där sexism är/varit okej. Det gäller även elbranschen. Då fler ser strukturerna kommer fler att ifrågasätta dem. Det kan förhoppningsvis leda till att strukturerna förändras.

Hur tror du elbranschen står sig i förhållande till andra branscher?

- Elbranschen är väldigt mansdominerad, vilket antagligen innebär att det tar längre tid att förändra tankesätt som rör sexism och machonormer. 

Vad kan företagen själva göra, enligt dig, för att förhindra att jargongen och trakasserierna fortsätter?

- Ta frågan på allvar. Företagsledningarna bör utbildas och därefter arbeta med att lyfta frågor om sexistisk jargong och trakasserier i alla led. 

Om du skulle rikta en mening till de som uttalar sig sexistiskt på arbetsplatserna i elbranschen, vad skulle du säga?

- Varför säger du så? Vad tror du dina kommentarer ska leda till? Vad tror du den människa du yttrar dig på sådant sätt till tänker om dig?


elektriker

Vad händer med snabbspåret för elektriker?

Har även ditt företag märkt av den akuta bristen av elektriker Sverige har idag? Enligt en undersökning anser 9 av 10 installatörer att det är svårt att hitta rätt kompetens och att rekrytera rätt personal. I våras startade Installatörsföretagen genom EIO, och SEF tillsammans med Arbetsförmedlingen ett "snabbspår" för elteknikbranschen. 

Syftet med snabbspåret är att underlätta för nyanlända som har relevant kompetens och erfarenhet att få jobb här i Sverige, inom eltekniksbranschen, samt att minska rekryteringsbehovet som råder i branschen. Regeringen vill att parterna ska arbeta under organiserade former för att validera nysvenskars kompetens. Målet med detta är att arbetsgivarna får tag i rätt kompetens och nyanlända snabbare kommer ut i arbete, en win-win helt enkelt.

Flera skolor och företag har valt att satsa på detta snabbspår. Läs mer om snabbspåret, läraren Bengt och hur han arbetar med nyanlända på sin skola i artiklarna från EIO här och här.


El lampa

Kompetensbrist - vad kan du göra?

Enligt EIO så upplever 19 av 20 företag i installationsbranschen att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Branschorganisationerna, arbetsförmedlingen och skolorna gör vad de kan, men vad kan du och ditt företag själva göra? Vi listar några tips på vägen:

 • Visa upp att ni söker ny kompetens
  Har ni hemsida, nyhetsbrev eller andra kanaler ni kan använda för att visa att ni söker ny kompetens? Lägg ut platsannonser i era digitala kanaler och be era kollegor att dela i sina för maximal spridning.
 • Prata med skolorna
  Har ni pratat med skolorna i er region med relevanta utbildningar att ni söker personal i framtiden? Tar ni emot lärlingar eller praktikanter? Lägg en grundläggande plan för hur ni kan arbeta med dem långsiktigt och se det som en investering i framtiden.
 • Dialog med arbetsförmedlingen
  Snabbprogram av olika slag finns för många olika yrken, kanske finns det nyanlända som väntar på ett företag som kan ta emot dem? 
 • Nätverka i branschen
  Ställer ni ut på mässor eller andra mötesplatser där branschens kompetens samlas? Genom att skapa ett stort nätverk och sprida ordet att ni söker ny kompetens finns chansen att ni ses som en potentiell framtida arbetsgivare.
elektriker installerar

Tips: App som registrerar belastningsskador

Varje dag ser annorlunda ut, ena dagen monteras armaturer i en skola, den andra dagen installeras brandlarm i någons hem, men att armarna och axlarna belastas gäller oavsett.

För ett par år sedan tog forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och professorer från Karolinska Institutet tagit fram den kostnadsfria appen ErgoArmMeter som mäter riskerna för belastningsskador. Appen mäter tid när armen är över 30, 60 och 90 graders vinkel och mäter också rörelsehastigheten vid de olika vinklarna. Tips för dig som vill undvika problem med axlar, armar och rygg!