Seminarier

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Seminarier på Elmässans scen

Onsdag 24:e januari


Torsdag 25:e januari


8.15-9.00

SEK svensk elstandard

Frukost: Nytt i elinstallationsreglerna

–Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00

SEK Svensk Elstandard

8.15-9.00

SEK svensk elstandard

Frukost: Nytt i elinstallationsreglerna

–Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00

SEK Svensk Elstandard09.15-10.00

Michael Mullins

Ålborg Universitet & Lighting Metropolis

Michael Mullins

Michael Mullins, ledare av ljusdesignforskning på Aalborg Universitet i Köpenhamn, och partner i det EU-finansierade innovationsprojektet Lighting Metropolis, presenterar ett urval av initiativ och erfarenheter som bidraget till att förbättra hur vi använder och uppfattar ljus i vårt dagliga liv. Lighting Metropolis ska göra Öresundsregionen världsledande inom innovativ belysning.

09.15-10.00

Hållbar energi

Tesla10.00-11.00

Kan jag, kan du, kan vem som helst

Det är Per Holknekts gränslösa arkiv av upplevelser och erfarenheter som gör honom unik. Per bjuder på känslosamma och värdefulla berättelser från hans sällsynta, inspirerande och mångfacetterade livsresa som både inspirerar, skapar förståelse och sätter spår. Per har inte bara hunnit startat 31 bolag, varav ett börsnoterades och värderades till en miljard kronor, han har också levt som hemlös och förlorat både jobb och familj pga. missbruk. Per har en unik förmåga att förvandla aska till eld. Han är tacksam för vad livet gett honom och berättar både om motgångarna i livet samt utmärkelserna som bl.a. Årets bolagsgrundare, Årets Exportbolag, Årets Inspiratör med mycket mera. Med sin djupa kunskap och långa erfarenhet inom bolagsutveckling, varumärkesarbete/strategier samt entreprenörskap förmedlar Per utöver inspiration, skratt och tårar värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder som enkelt kan användas och appliceras på precis vem och vad som helst. 

Per Holknekt, entreprenör

10.00-11.00

Joakim grafström

Eluttag runt om i världen

Varför har vi olika eluttag i olika länder och varför är eluttagen i Sverige enligt en över hundra år gammal standard?

Joakim Grafström ger oss en överblick om hur det kommer sig att vi har en sådan mångfald av eluttag i världen samt vad vi kan göra åt det och hur vi kan leva med det.

Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard11.15-11.45

Trender inom smarta byggnader

Magnus Fredholm, Expert, Philips Lighting

11.15-11.45

Maja Johansson

Smarta nät i verkligheten 

Exempel från den klimatsmarta stadsdelen Hyllie

Maja Johansson, Malmö Stad12.00-13.00

KNX Lunch seminarie

KNX Sweden erbjuder KNX installationshandbok, ny programvara och lunch på mässan.

12.00-13.00

KNX Lunch seminarie

KNX Sweden erbjuder KNX installationshandbok, ny programvara och lunch på mässan.13.15-13.45

Kim reenaas

Rakare väg till säkra produkter

Kim Reenaas, Chef avdelning produkter, Elsäkerhetsverket

13.15-13.45

Kim reenaas

Rakare väg till säkra produkter

Kim Reenaas, Chef avdelning produkter, Elsäkerhetsverket14.00-14.30

Joakim grafström

Eluttag runt om i världen

Varför har vi olika eluttag i olika länder och varför är eluttagen i Sverige enligt en över hundra år gammal standard?

Joakim Grafström ger oss en överblick om hur det kommer sig att vi har en sådan mångfald av eluttag i världen samt vad vi kan göra åt det och hur vi kan leva med det.

Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard14.45

Lars

Trender inom fiber

Robust fiber – branschens nya anvisningar för fiberanläggningar

• Varför konceptet robust fiber

• Exempel från anvisningarna

• Uppdateringar

• Certifiering

• Utbildning

Föredraget riktar sig till dig som arbetar med olika delar i fiberanläggningar genom att t.ex. beställa, bygga eller besiktiga fibernät.

I konceptet Robust fiber finns tydliga anvisningar med minimikrav och tips på hur man skapar och driver en fiberanläggning som är robust och driftsäker. Föredraget ger också exempel på de minimikrav som gäller vid planering, projektering, förläggning och dokumentation av fiberanläggningar.

Lars Tegnemyr, utbildare och expert Robust fiber, We Consulting

We Consulting är ett teknikkonsultbolag, specialiserade på infrastruktur för kommunikation och Connectivitet. 

14.45

Patrik Olsson

Mobil och trådlös uppkoppling – nutidens utmaning 

I nya energieffektiva byggnader och stadsdelar finns ofta dålig mobiltäckning och trög Wifi, för att detta helt enkelt inte ingår i planeringen. Connectiviteten mellan smarta tjänster och fantastik hårdvara glöms bort. Man tar allt för ofta all form av trådlös uppkoppling för givet. 

Det oberoende konsultbolaget We Consulting, som dagligen jobbar med dessa utmaningar, berättar varför vi upplever problem med mobiltäckningen och trådlösa nätverk. Vi blickar framåt på olika lösningar och reder även ut begreppen kring IoT (Internet of Things) och kommande 5G. 

Patrik Olsson, expert på mobilnät och trådlös kommunikation, We Consulting

We Consulting är ett teknikkonsultbolag, specialiserade på infrastruktur för kommunikation och Connectivitet.15.30-16.00

Innovationer inom batterier och solel

Tesla


16.00

innovationspris

Prisutdelning: Elmässans Innovationspris

Vi reservera oss för eventuella ändringar i seminarieprogrammet.