SEK frukost

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018
SEK

Nytt i Elinstallationsreglerna

SEK Svensk Elstandard bjuder på frukostseminarier

–Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00

Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör:

  • Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas.
  • Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller.
  • Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon. 
  • Regler för medicinska utrymmen införs i standarden.
  • Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning.
  • Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD)

 

Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard