easyfairs

Utställarkatalog

LEDiA SWEDEN AB

LEDiA SWEDEN AB

B:01

75268 UPPSALA
Sweden
www.ledia.se

VÄLKOMMEN TILL LEDIA !
Leverantören av LED belysningsprojekt med helhetslösningar från fabrik till slutkund för LED belysning. Till fastigheter, kontor, anläggningar, BRF: er, samfälligheter osv, Vi har minskat flera led i energieffektiviseringsprocessen, såsom konsulter, återförsäljare, och installatörer etc. allt för att uppnå hållbara LCC-beräkningar som överensstämmer med energimyndighetens rekommendationer gällande LCC och ROI-beräkningar och snabba på teknikskiftet / samhällsutvecklingen med ny energismart teknik . Se våra referenser!

Produkter