easyfairs

Utställarkatalog

PhytoEnvitech AB

PhytoEnvitech AB

Proptech a

13251 Saltsjö-Boo
Sweden
www.phytoenvitech.com

PhytoEnvitech AB renar förorenad mark och vatten med grön, miljövänlig och naturlig teknik. Vi erbjuder en kostnadseffektiv lösning att med växter åtgärda förorenade miljöer sk. ”Fytoremediering”.

Vår affärsidé är att med hjälp av naturen rena mark och vatten och samtidigt ha möjlighet att anlägga vackra och ändamålsenliga miljöer. Dessa kan användas under reningsprocessen, tex. i form av park- och rekreationsområden.

Våra metoder är unika och skräddarsys för varje objekt. Metoderna är av oss framtagna genom snart 30-årig forskning vid Stockholms Universitet.

Vi tar hand om hela processen.
Vi provtar och analyserar marken, vi skräddarsyr en åtgärdsplan och efter överenskommelse åtgärdar vi marken.

Med våra lösningar kan stora ytor åtgärdas för en relativt låg kostnad.
Jordstrukturen förstörs inte och problemet flyttas inte till annan plats.

Vi är det enda företaget i Sverige som satsar helhjärtat på fytoremediering. Vi har 20-årig erfarenhet av denna metodik i fält.

Välkomna till vår monter på mässan!