easyfairs

Utställarkatalog

CFI Group

CFI Group

C26

11145 Stockholm
Sweden
www.cfigroup.se

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokaler och service samt vad som driver nöjdhet och lojalitet bland hyresgästerna. Mer än 20 års mätningar har givit god kunskap om både branschutveckling och marknadstrender. Välkommen att prata kunddriven affärsutveckling i fastighetsbranschen med oss på CFI Group.

Produkter