easyfairs

Utställarkatalog

Recap Moduler AB/ SWATAB

Recap Moduler AB/ SWATAB

H16

39356 Kalmar
Sweden
www.recapmoduler.se

Sveriges modernaste miljövänliga tvättstuga!

Tiden när tvättstugan låg i mörka otillgängliga källare, eller i lokaler som kan användas för att generera intäkter, är snart förbi. Med ReCap fristående tvättmoduler får du en ljus och luftig tvättstuga.

Tvättmodulen tillverkas med måtten 21 m² att rymma en tvättstuga som betjänar 25-30 hushåll. Är behovet att betjäna fler hushåll sätts fler moduler tillsammans till 2-4-6 tvättstugor.

Så här går tillverkningen till
Tvättmodulerna tillverkas i vår fabrik i Fröseke i Småland. Allt material som används är svenkt och av högsta kvalitet beträffande miljökrav och allt är återvinningsbart. Stommen i modulen är gjord av en stålprofil för att ge ramverket den bärighet som krävs. Stålprofilerna fylls med stenull innan svetsning, detta för att minimera uppkomsten av kondens i konstruktionen.

Cellulosaisolering används i hela modulen, den klarar kraven för brandklassningen och är miljövänlig. Ytter- och inneväggar är gjorda av returplast och sågspån och är helt underhållsfria.