easyfairs

Utställarkatalog

Svensk Trygghetscertifiering AB

Svensk Trygghetscertifiering AB

B05

17266 Stockholm
Sweden
http://svensktrygghetscertifiering.se/

Svensk Trygghetscertifiering erbjuder fastighetsägare kunskapsunderlag för att genomföra åtgärder som leder till ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter eller bostadsområden.
Metoden är utvecklad av oss sedan 2002 och har en dokumenterad och mätbar effekt.

Trygghetscertifieringen genomförs i korthet i flera steg: Först görs en fysisk besiktning av fastigheten, som resulterar i en poängbedömning med eventuella åtgärdsförslag. Därefter genomförs utbildning av förvaltningspersonal och erbjuds tekniskt stöd i genomförandet. Avslutningsvis görs en slutbesiktning som kan resultera i en trygghetscertifiering.
Vi som erbjuder denna tjänst har många års erfarenhet av konkret trygghetsarbete i bostadsområden runt om i Sverige.

Produkter