easyfairs

Utställarkatalog

Waren International AB

Waren International AB

Q01

93157 SKELLEFTEÅ
Sweden
www.waren.se

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt Svensk standard©, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.
Vårt koncept för vätskebehandling av energisystem är det enda som arbetar i enlighet med Svensk standard ©.

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept med specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och applikation. Detta innebär problemfri drift, minimerade underhållskostnader och förbättrad energieffektivitet. Vi kallar det Wareneffekten. Utifrån en ingående vätskeanalys kan vi utforma marknadens mest effektiva vätskebehandling för just er verksamhet – oavsett om ni har system för värme, kyla eller för tillverkningsprocess.

Wareneffekten kan inte jämföras med någon annan slags systembehandling som idag finns på marknaden. Med Wareneffekten anpassas behandlingen individuellt för varje system.

Vårt unika behandlingskoncept och vår helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle, har gjort att Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur) tecknat ramavtal med oss. Vi har som första vätskebehandlingsföretag fått medlemskap i Green Building Council.

Produkter

Produktnyheter

 • Smart energianvändning börjar på systemens insida!

  Behandlingen minskar långsiktigt er energianvändning och driftskostnader samt sänker utsläppen av koldioxid.

  Vår helhetslösning för mediekvalitet innebär att framledningstemperaturen i värmesystemen kan sänkas med, i de flesta fall, minst 5 grader. Det i sin tur ger energivinster på mellan 6-8 procent.

  Att ha ett rent, välfungerande värmesystem med anpassad vätska innebär även en förbättring av inomhusklimatet, då rena radiatorer med bra flöde och energiöverföringskapacitet kan ha lägre temperatur för att värma ett rum. Temperaturskillnaderna i rummet utjämnas och man upplever bättre uppvärmning, även med en lägre temperatur i rummet.

 • Läs vår gästartikel i Dagens Fastigheter!

  "Sen ett antal år finns en behandlingstyp där inga biocider används. Den klarar att hålla både legionella och andra typer av bakterier borta. Denna teknik förändrar ytspänningen och förhindrar då legionella att få fäste och föröka sig. Bakterien avlägsnas när matarvattnet i kyltornet löpande byts ut och förekomsten av legionella hålls konstant på en mycket låg nivå. Dessutom hålls beläggningar borta med samma produkt. Behandlingstekniken, som kan kombineras med styrutrustning som övervakas på distans via exempelvis mobilen, gör att man helt eliminerar risken att utsätta andra för skada. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad är en självklarhet.

  Det finns idag teknik som gör det väldigt enkelt för kyltornsägare att behandla sitt kyltorn så att inte andra tar skada av det. Att använda sig av den senaste tekniken gör alla på bättre humör - miljö, grannar och verksamhet.

  Klicka på länken för att läsa hela artikeln.

  https://waren.se/gastartikel_kyltorn/

 • Nordisk Energi skriver om Waren!

  "Waren Internationals vision är att skapa effektivitet i alla led, som skapar värde för såväl kund som miljö och samhälle. Den kunskapen är efterfrågad. Waren har för andra gången fått ramavtal med SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur, samt utvecklar och utför utbildningar för deras medlemmar.

  Med vårt koncept för vätskebehandling kan vi tydligt visa på att företagens lönsamhet och miljömässiga vinster går hand i hand. Det är oerhört intressant för branschen som helhet. Miljöhänsyn är inte längre bara en snygg fasad utan blir en allt viktigare framgångsfaktor.

  Vi är redo att på ett hållbart sätt hjälpa våra kunder att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten."

  http://www.e-magin.se/paper/c9fx914q/paper/8#/pape...