easyfairs

Utställarkatalog

FF Fastighetsservice

FF Fastighetsservice

T10

60228
Belgium
www.ff-fastighetsservice.se


FF-Fastighetsservice AB bildades som en följd av branschens växande svårigheter att rekrytera personal inom fastighetssektorn. I mitten av 70-talet förekom också en del oseriös verksamhet inom entreprenadbranschen och en stabilisering efterfrågades.

Historik

Initiativet till att bilda FF-Fastighetsservice AB togs 1976 av Fastighetsarbetsgivarnas Förbund (numera Almega). Under 80-talet tillkom även Sveriges Fastighetsägareförbund och ett antal regionala Fastighetsägareföreningar som delägare för att kunna erbjuda sina medlemmar ett helhetskoncept inom fastighetsförvaltning.
1994 förvärvades aktiemajoriteten av företagets VD respektive vVD‚ Ingemar Bergander och Elisabeth Wärn. År 2000 blev Ingemar Bergander ensam ägare.

VD för bolaget är sedan 2006 Mats Bergander som idag, tillsammans med Michael Bergander, äger företaget.


Företaget idag

Idag bedriver företaget verksamhet på 22 orter med ca 150 medarbetare i syd- och mellan- Sverige. FF-Fastighetsservice AB erbjuder ett totalåtagande koncept vilket innebär att kunden kan nyttja bolaget som huvudleverantör inom fastighetsförvaltning.

Företaget är organiserat i fem olika verksamhetsgrenar:

Fastighetsskötsel: renhållning, trädgård, reparationer, snickerier, vvs, el, drift osv.
Städservice: kontors- trapp- och lägenhetsstädningar samt specialstädningar och boende- omsorg.
Teknisk förvaltning: kvalitetsansvar enligt PBL, handläggning av vattenskador, besiktning av lekplatser, avflyttningsbesiktningar, projekt- och byggledning, konsulting mm.
Ekonomisk förvaltning: Hyresavisering, bokföring, försäkringar, inkasso etc.
‚Vitvaror: bolaget har en butik som servar hela landet med vitvaror av kända märken till bra priser. Bolaget erbjuder leverans, installation och bortförsel med egen personal.