easyfairs

Utställarkatalog

eseebase Sverige

eseebase Sverige

P16

11249 Stockholm
Sweden
www.eseebase.se

Vi får byggnaderna att tala!
Vi översätter mursten, fönsterpartier och gräsmattor till digitala modeller. Vi berikar dem med data, så att de blir intelligenta och själva vet hur de ska underhållas. Därför säger vi att vi får byggnaderna att tala.

Digitalisering av fastighetsportföljen ger dig full transparens med korrekta data baserade på mått och ritningar av dina byggnader. Mot den bakgrunden kan du optimera driften och fatta bättre beslut.

Med över 10 år av digitalisering av fastigheter vet vi erfarenhetsmässigt att nytta för fastighetsägaren är;
- Besparing reparationer och underhåll
- Faktabaserad upphandling av entreprenader
- Nöjdare hyresgäster
- Förenkling för förvaltningspersonal och tekniker
- Analys och rapportering faktabaserad ger optimerad drift

Produkter