easyfairs

Utställarkatalog

Egain Group

Egain Group

H11

434 37 Kungsbacka
Sweden
www.egain.io

Med Egain minskar energianvändningen i dina fastigheter med 10 – 20% genom en smart energioptimering med hjälp av artificiell intelligens för fastigheter. Resultatet blir förbättrat driftnetto och höjt värde på din fastighet.

Egain Edge – vår plattform.
Egain Edge är en IoT-baserad plattform kopplad till en kraftfull och självlärande AI-motor. Det skapar möjlighet till effektiv mätning, visualisering, självoptimeringsanalys, rapporter och kontroll av effekttoppar. Egain Edge bygger på innovativ teknisk utveckling och avancerad energikompetens.

Produkter