easyfairs

Utställarkatalog

Liwa Färg

Liwa Färg

B20

12030 STOCKHOLM
Sweden
www.liwafarg.se

Liwa Färg AB är ett familjeägt, innovationsbenäget, tillverkande företag inom färgbranschen. Huvudinriktningen har varit yrkesmåleriet i Sverige sedan starten 1931. Liwa Färg AB lanserar under Fastighetsmässan produkter inom vårt nya marknadsområde "Liwa Sustainable Decorative Coating". Som enda färgtillverkande företag i världen kan vi idag erbjuda en teknisk lösning för ett giftfritt byggande. Välkomna att besöka oss så skall vi berätta vad detta kan innebära för er och vår miljö!

Produkter