easyfairs

Utställarkatalog

Enex AB

Enex AB

F08

18551 Vaxholm
Sweden
www.enex.se

För att erhålla en stark driftsäkerhet och låg energianvändningen måste alla tekniska system i fastigheten eller anläggningen samverka och det är där vi kan hjälpa er.

Genom att få kontroll över helheten i fastighetens tekniska system uppnår man ett högt driftnetto. Vi arbetar främst inom Stockholms län där vi också är stationerade, men kan även utföra projekt över hela Sverige.

Enex energiexperter är certifierade i kvalificerad grad av SWEDAC och har lång erfarenhet inom värme, kyla, ventilation och styr & regler. Enex har lång erfarenhet av energiprojekt och dess genomförande.

Vår huvudsyssla är att bedriva och genomföra energiprojekt med inriktning på energibesparingar inom värme, kyla, ventilation, el och vatten. Energiprojekt är alltid en kombination av ombyggnad eller nyinstallation av de VVS-tekniska systemen inom fastigheter.

Genom att tillämpa ett mycket strukturerat arbetssätt och dela upp projektet i olika faser, kan man säkerställa den nya energinivån i fastigheten. Med en dokumenterad uppföljning når man inte bara de nya nivåerna på media, utan även en långsiktig besparing för framtiden.

När du kommer till oss kan du vara säker på att vi behärskar den senaste tekniken och kan hitta den bästa lösningen för din fastighet.

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att minska sin energianvändning och sina driftskostnader i fastigheten. Med detta som grundsten kommer fastigheterna bli energieffektiva och driftsäkra. Med ett kvalitativt arbete driver vi energiprojekt fram till utvärdering av resultatet och säkerställer den nya energinivån.

Enex har ett brett utbud av tjänster inom fastighetsteknik och drift. De huvudgrenar som vi arbetar efter för att säkerställa en ny satt energinivå är följande:
Förstudie
För att kunna verifiera projekt och selektera ut fastigheter genomförs en förstudie. Detta för att kunna rikta insatser på de objekt där det finns stor potential att spara driftkostnader och energi i. I större fastighetsbestånd är denna fas nödvändig för att komma igång snabbt och lägga tid på rätt objekt.
Energianalys
Fastighetsägare har ofta frågor eller funderingar kring energibesparande åtgärder i sina fastigheter. Det gäller allt från enklare frågor till mer omfattande analyser.
Genom att inventera samtliga system inom fastigheten och skapa en energibalans kan en ny energinivå fastställas. I energianalysarbetet upprättas även beslutsunderlag för eventuellt kommande energiprojekt. Energianalysen omfattar fullständig genomgång av alla tekniska försörjningssystem inom fastigheten, såsom värme, kyla, ventilation, styr och regler. Här kommer den nya energinivån att bestämmas för fastighetens olika system.
Målet med energianalysen är att fastighetsägare ska få en bra överblick över fastighetens energianvändning samt konkreta åtgärdsförslag med besparingspotential.
Projektering
Genom att upprätta en konstruktion över de tekniska system och olika delarna som skall byggas om, kan energiprojektet nu ta form. I denna fas fastställs även alla kritiska punkter och åtgärder för att låsa den nya energinivån.
Energiprojekt
Vår huvudsyssla är att bedriva och genomföra energiprojekt med inriktning på energibesparingar inom värme, kyla, ventilation, el och vatten.

Energiprojekt är alltid en kombination av ombyggnad eller nyinstallation av de VVS-tekniska system som finns inom fastigheter.

Genom att tillämpa ett mycket strukturerat arbetsätt och dela upp projektet i olika faser, kan man säkerställa den nya energinivån i fastigheten.

Med en dokumenterad uppföljning når man inte bara de nya nivåerna på media, utan även en långsiktig besparing för framtiden.

Driftoptimering
För att erhålla den nya energinivån är detta en mycket viktig del att genomföra. Fastigheten injusteras med nya flöden, temperaturer och effekter som därefter dokumenteras. Enex hjälper till med den långsiktiga besparingen genom utbildning av personal och webbuppkoppling mot fastigheten.

Utbildning
Enex bedriver utbildning inom energiförädling och praktiskt arbete inom drift och underhåll för att kontinuerligt sänka energikostnaderna.

Vår utbildningsplan är bred och vänder sig till fastighetsägare inom små och stora organisationer.