easyfairs

Utställarkatalog

Namdal AB

Namdal AB

F:20B

7800 NAMSOS
Norway
www.namdal.se

Namdal AB dotterföretag av Namdal Ressurs AS i Norge. Namdal Ressurs AS etablerades 1991 och har i mer änn 25 år levererat utrusting och andra förbrukningsmaterial til avfallsektorn i Norge. Namdal Ressurs AS är certifierad enligt NS-EN ISO 9001 og 14001 standarder.

Namdal AB, levererar: Containrar, Underjordsbehållare, komprimatorer, bottentömda containrar, Säckprodukter och källsorteringsutrustning