easyfairs

Utställarkatalog

H2M AB

H2M AB

G03

12023 Stockholm, Västerås
Sweden
www.h2m.se

H2M är specialister i teknisk fastighetsservice med kunder inom både offentlig, privat och kommersiell fastighetsförvaltning.Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till operativt arbete. Vi tror på omtanke och kunskap i allt vi gör.