easyfairs

Utställarkatalog

REC Nordic AB

REC Nordic AB

A16

59230 Vadstena
Sweden
www.recnordic.com

Leverantör av ytskydd/tätnings produkter.
Specialprodukter för dammbindning, målning och reparation av
betong, asfalt och flintcote. Vattentätande membran med hög reflektion för solcellsinstallationer och tätning av lågsluttande tak.