easyfairs

Utställarkatalog

Tollco AB

Tollco AB

J09

74171 KNIVSTA
Sweden
www.tollco.se

Vi är specialister på vattenskadeförebyggande produkter och kan erbjuda ett helhetskoncept för förebyggande av vattenskada i kök. Vårt koncept går under namnet Vattensäkert kök.
Alla våra produkter är framtagna utefter Boverkets Byggregler som gäller för vattenanslutningar i dolda utrymmen. Våra produkter är testade och typgodkända av SP.

Produkter