easyfairs

Utställarkatalog

Lindinvent AB

Lindinvent AB

C12

22478 Lund
Sweden
www.lindinvent.se

Lindinvent AB, grundat 1995, utvecklar och marknadsför lösningar för behovsstyrd ventilation, belysningsstyrning och solavskärmning som sänker energiförbrukningen med bibehållet bra inneklimat. Vi har vårt huvudkontor i Lund och har även kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå.

Produkter