easyfairs

Utställarkatalog

Newton Kompetensutveckling

Newton Kompetensutveckling

Q09

10253 STOCKHOLM
Sweden
www.newton.se

Newton Kompetensutveckling

Newton bedriver yrkeshögskoleutbildningar och vidareutbildningar inom flera olika områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder flera olika grund- och vidareutbildningar till fastighetsbranschen. Sedan flera år har vi bland annat ett mycket uppskattat program som leder fram till diplomerad fastighetsförvaltare. Dessutom har Newton i dag uppdraget av AFF att utföra auktorisationen av fastighetsförvaltare.

Utbildningar
Diplomutbildningar med inriktningarna:
◾Fastighetsförvaltare
◾Fastighetsekonom
◾Projektledare Bygg och Fastighet

Andra utbildningar och tjänster
◾Fristående kurser
◾Uppdragsutbildningar
◾Konsultverksamhet
◾Konferenser och seminarier
◾AFF-auktorisation av fastighetsförvaltare

Kunder
Newtons kunder är främst fastighetsbolag, byggbolag och personer som vill växla över till fastighetsbranschen.

Samarbetspartners
Newton har över 100 samarbetspartners inom främst fastighets- och byggbranschen.

Organisation
Newton har utbildningsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö med egna kurslokaler. Utbildningsledning, marknad, ekonomi och administration sköts från huvudkontoret i Stockholm. Organisationen består av 11 anställda och ett 50-tal timanställda lärare/konsulter.

Vår historik
Newton grundades 1993 av Anders Carlson som också är företagets vd. Sedan starten har Newton levererat kompetensutveckling, yrkesutbildningar och karriärutveckling till såväl enskilda individer som till näringslivet och staten.

Newton har genom olika utbildningsprogram, främst inom fastighetssektorn, karriärutvecklat över 2000 individer. Idag har vi närmare 500 studenter som läser olika program.